BH Telecom
Arhiva

Saopćenje potpredsjednice FBiH g-đe. Mahmutbegović u povodu Svjetskog Dana hidžaba

U povodu Svjetskog dana hidžaba, želim uputiti riječi podrške svim ženama koje su na različite načine danas dale svoj doprinos obilježavanju ovog dana i aktivno se uključile u borbu za vjersku toleranciju i razumijevanje. Akcija koja ima globalne razmjere, ima za cilj da promijeni predrasude koje vladaju u svijetu prema ženama koje nose hidžab/ maramu jer širi univerzalne poruke da svako ima pravo na vlastiti izbor, na slobodu vjere i načina izražavanja.

Nizom aktivnosti, okupljanjima i šetnjom, danas je i iz BiH upućena jasna poruka da treba da razbijemo barijere i predrasude, da štitimo pravo i dostojanstvo svake žene, njeno pravo na izbor i da i na taj način, jačamo svijest o ljudskim pravima.

Isto tako, današnji dan je i prilika da se osvrnemo na nedavnu odredbu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) o zabrani nošenja vjerskih obilježja sudijama i tužiocima, odnosno nosiocima pravosudnih funkcija.

Smatram da je ova odbredba donesena ishitreno, bez ikakve prethodne javne rasprave kao ni precizno utvrđenih vjerskih obilježja koje su predmet zabrane. Ona za posljedicu ima spolnu i vjersku diskriminaciju jer se, kada je u pitanju način odijevanja, najviše odnosi na žene i to na žene islamske vjere. Iz tog razloga, odredba ove vrste, ograničava vjerske slobode koje su zagarantirane svakom građaninu Ustavom BiH, Univerzalnom Deklaracijom UN-a o zaštiti ljudskih prava, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i Zakonom o zabrani diskriminacije.

Odijevanje je stvar slobode i identiteta svake osobe i ne smijemo dozvoliti da se na osnovu toga da li neko nosi hidžab/maramu ili ne, procjenjuje nečija sposobnost ili pravo da radi neki posao. Smatram da u svakom poslu odrednica treba biti sposobnost, znanje i profesionalizam, a nikako način oblačenja, što se ovom odlukom implicira.

Kao osoba koja se oduvijek borila za ljudska prava a posebno za prava žena, smatram da je ova odredba krajnje neprihvatljiva i diskriminatorna.

Nadam se da će VSTV BiH još jednom preispitati svoju odluku jer je BiH demokratska zemlja koja ne smije dozvoliti ovakve podjele u društvu i mora svojim građanima obezbijediti pravo na slobodu vjere i život bez diskriminatorskih odluka.

Kabinet potpredsjednice F BiH