Arhiva

Saopštenje sa 9. sjednice Vlade SBK

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 7. i 8.redovne sjednice.

Na prijedlog Ministarstva privrede, donesena je Odluka o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstava tekuće rezerve Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinansiranje „6. Sajma za zapošljavanje 2015.g.“.
Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015.g., za sufinansiranje troškova sanacije i obnove šuma prema programu „Plan zaštite šuma od štetnih agenasa na području Kantona za 2015.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM, sredstva će se doznačiti ŠPD „Srednjobosanske šume“,
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015.godini na epizootiološkom području SBK iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM za provođenje Programa, sredstva će biti utrošena za vlasnike životinja koje su bile zaražene i Veterinarskim stanicama (dezinfekcija i neškodljivo uklanjanje),
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015.godini na epizootiološkom području SBK iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 67.248,00 KM za provođenje Programa, sredstva će biti utrošena po Programu Veterinarskim stanicama za provedene mjere zdravstvene zaštite,
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015.godini na epizootiološkom području SBK iz Budžeta SBK, odlukom se izdvaja iznos od 52.114,00 KM za provođenje Programa, sredstva će biti utrošena po Programu Veterinarskim stanicama za provedene mjere umjetnog osjemenjavanja.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015.godinu na ime sufinansiranja nabavke biohemijskog analizatora za JU Dom zdravlja Fojnica, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM.
Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog istog ministarstva:
– Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“, odlukom se izdvaja iznos od 25.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2015.godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturnom-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom društvu Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2015.godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 15.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2015.godine,
– Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu SBK, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2015.godine.
Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju škole O.Š. „Safvet beg Bašagić“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 50.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Općini Novi Travnik,
– Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za rekonstrukciju podloge u sportskoj sali O.Š. „Pajić Polje“ Gornji Vakuf/Uskoplje, najpovoljniji ponuđač je „TTI“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijem ponuđaču za nabavku i ugradnju stolarije u O.Š. „Brestovsko“, najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo,
– Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje za školsku 2015/2016.godinu, a sve u cilju osiguranja redovne nastave.
 
Vlada SBK/Travnicki.INFO