BH Telecom
Saopštenje za javnost Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu SBK/KSB
Aktuelno

Saopštenje za javnost Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu SBK/KSB

Nezavisni strukovni sindikat radnika u zdravstvu SBK/KSB dostavio nam je svoje Saopštenje za javnost, te nas zamolio da isto prenesemo u integralnom obliku što i činimo:

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U vezi Zaključka Vlade SBK/KSB sa sjednice održane 05.04.2018. godine i izjava u medijima obavještavamo javnost o sljedećem:

Kantonalno predsjedništvo Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu SBK/KSB je potpisalo Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji SBK/KSB dana 17.03.2017.godine.

Nakon pregovora koji su trajali više mjeseci i potpisivanjem Kolektivnog ugovora došlo je do povećanja satnice sa 2,00 KM na 2,31 KM (koja je minimalna) za sve uposlenike u zdravstvu tako da su doktori i stomatolozi dobili povećanje od 150,00-200,00 KM, a srednji medicinski kadar od 70,00-100,00 KM dok druge kategorije (spremačice) nisu skoro ništa dobili.

Krajem 2017. godine Vlada SBK/KSB je potpisala Kolektivni ugovor sa doktorima medicine i stomatologije koji je isti kao Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriji SBK/KSB, s tim da su koeficijenti ljekarima povećani za 1,00 i tako da su doktori i stomatolozi dobili povećanje plate od 350,00 – 450,00 KM.

Povećanje u periodu od jedne godine dva puta su dobili samo doktori i stomatolozi i to od 450,00 – 650,00 KM.

Naime, u toku pregovora sa Sindikatom radnika u zdravstvu u Kantonu SBKIKSB predstavnici pregovaračkog tima Vlade Kantona SBK/KSB iznosili su određene argumente koji se tiču, prije svega, nedostatka finansijskih sredstava u vezi zahtjeva ovog Sindikata, a što se, potpisivanjem Kolektivnog ugovora sa doktorima medicine i stomatologije na teritoriji Kantona SBK/KSB, pokazalo netačnim i neistinitim, usljed čega je prema članovima ovog Sindikata, suprotno načelu pregovaranja u dobroj vjeri, postupljeno suprotno odredbama Zakona o radu i odredbama Zakona o zabrani diskriminacije.

Nakon objave Kolektivnog ugovora doktora medicine i stomatologije na teritoriji Kantona SBK/KSB tokom pregovora nije postojao jednak tretman prema ovom Sindikatu i Sindikatu doktora medieine i stomatologije Kantona SBK/KSB, odnosno nije postojao jednak tretman članova koje zastupaju navedeni sindikati.

Nedopustivo je i prije svega diskriminatorno da se određenoj kategoriji radnika (doktorima medicine i stomatologije) plaća poveća po dva osnova, i to povećanjem neto satnice i povećanjem koeficijenata, a svim ostalim radnicima samo po jednom osnovu, povećanjem neto satnice, pogotovo kada se ima u vidu da se svi radnici u oblasti zdravstva finansiraju iz iste kase.

Da doktori ulože veoma mnogo truda, života i novca u svoje obrazovanje niko ne spori. Isto tako, nije sporno da trebaju imati veće plaće od trenutnih.

Međutim, povećanje plaća zaslužuju svi radnici u svim oblastima, pa i u oblasti zdravstva, a ne da se segregacijom doktori i stomatolozi koji su članovi ovog Sindikata kao i ostali radnici u zdravstvu odvoje od ovog Sindikata.

Kantonalno predsjedništvo Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu SBK/KSB