Aktuelno

Sastanak predstavnika Kantonalnog tužilaštva i MUP-a SBK: Prioritetno raditi na predmetima organizovanog kriminala, korupcije…

U prostorijama Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona održan je sastanak Operativnog foruma za saradnju između Srednjobosanskog kantona i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona kojem su pristustvovali glavni kantonalni tužilac mr.sci. Šemsudin Fuško, zamjenici glavnog kantonalnog tužioca Dragan Popović i Sanja Hodžić, komesar Ministarstva unutrašnjih poslova SBK Faik Adilović, Rusmir Prohan-Načelnik sektora krim. policije MUP-a SBK i Načelnik odjela za uniformisanu policiju Kristijan Suknjov.

Na sastanku se razgovaralo o Obaveznom uputstvu o postupanju tužilaca i ovlaštenih službenih lica u otkrivanju krivičnog djela, počinioca i sprovođenju istrage koje je donio Glavni federalni tužilac Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine broj:A-104/23 od 16.03.2023. godine, rad na predmetima korupcije, organizovanog kriminala i ratnih zločina sa akcentom da se ove vrste predmete prioritetno uzmu u rad, realizacija zaključaka sa prethodno održanih sastanaka Operativnog foruma, upoznavanje foruma sa novim stavovima sudske prakse u pogledu zakonitosti dokaza, te ponavljači krivičnih djela s posebnim akcentom na krivična djela iz XXI Glave KZ F BiH-Krivična djela protiv zdravlja ljudi i krivična djela iz XXV Glave KZ F BiH –krivična djela protiv imovine.

Kantonalno tužilaštvo SBK