dstore
Tahir Lendo: Mjere na području Federacije BiH se ujednačavaju
Tahir Lendo: Mjere na području Federacije BiH se ujednačavaju - photo: Agencija DAN
Aktuelno

SBK dobio značajan iznos za raspodjelu privatnim poduzećima kako bi ublažili posljedice nastale krize

Planet obuca

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

sa 78. sjednice Vlade SBK održane 25. 3. 2021. godine u Travniku

 

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 77.redovne i 39.vanredne sjednice.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija usvojila slijedeće izvještaje:
– Konsolidirani periodični izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za period 1.1. – 31.12.2020.godine.
– Konsolidirani periodični Izvještaj općina Srednjobosanskog kantona za period 1.1- do 31.12.2020. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava „Chatolic relief services USA“ za projekat “Mirovno obrazovanje, Srednjoj mješovitoj školi „Zijah Dizdarević“ Fojnica, Srednjoj školi „Vitez“ Vitez, Mješovitoj srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Srednjoj školi „Busovača“ Busovača, Mješovitoj srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi „Travnik“ Travnik, Srednjoj školi „Novi Travnik“ Novi Travnik i „Srednjoj tehničkoj školi Bugojno“ Bugojno u ukupnom iznosu od 2.450,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, Budžeta institucija Bosne i Hercegovine, u iznosu od 339.770,00 KM Ministarstvu privrede, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Ministarstvu privrede na poziciju „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom COVID-19“ .
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Osnovnoj školi „Kaćuni“ Kaćuni na stavku „Nabava opreme“.
– Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telekom-a, u iznosu od 8.000,00 KM Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2021. godinu. Sredstava iz ove Odluke dodjeljuju se Mješovitoj srednjoj školi „Travnik“ Travnik na stavku „Nabava opreme“.

 

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva privrede:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za potrebu skijalištima i razvoju turizma“, utvrđenih Budžetom SBK za 2021.godinu. Sredstva za realizaciju Programa ove odluke, u ukupnom iznosu od 140.000,00 KM usplatiti će se korisnicima sredstava kao grant sredstva.
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterjima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2021. godini. Ovom odlukom usvaja se Program korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2021. godini, s pozicija „Tekući transferi drugim nivoma vlasti i fondovima – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojih projekata“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata“ i „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – sufinansiranje geoloških istraživačkih radova u domentu mineralnih sirovina“ Budžeta SBK u 2021.g.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela odluku o izdvajanju dijela nerealiziranih interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020.g. za Općinu N.Travnik. Iz Budžeta SBK za 2021. godinu sa pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima– za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvaja se dio nerealiziranih sredstva i odobrava isplata na žiro-račun Općine Novi Travnik za projekat Nabavka vodovodnih cijevi, MZ Kasapovići, Novi Travnik u iznosu od 1.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o dodjeli sportsko-privrednih lovišta na području Srednjobosanskog kantona u zakup najpovoljnijim ponuđačima koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom poziv. Ovom Odlukom dodjeljuju se sportsko-privredna lovišta osnovana Odlukom o osnivanju lovišta na području Srednjobosanskog kantona u zakup najpovoljniim ponuđačima, koji ispunjavaju kriterije utvrđene u javnom pozivu na period od 10 lovnih godina. Više informacija možete dobiti u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
– Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesije i to iz:
– Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE “MUJAKOVIĆI”,
– Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE “JEZERNICA”,
– Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE “BOTUN,
– Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane: MHE “MAJDAN”,
sa dosadašnjeg Koncesionara, “INTRADE ENERGIJA” d.o.o. Sarajevo, na privredno društvo i novog Koncesionara “PETROL POWER” d.o.o. Sarajevo.
– Odluka o davanju saglasnosti na prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prenos male hidroelektrane „NEVRA“ d.o.o. Kreševo, na privredno društvo „NEVIA“ d.o.o. Kreševo.
– Odluka o davanju saglasnosti na prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za korištenje pitke vode bunara „Vranica“, za tehnološke potrebe mljekare „Agrocentar“, te za flaširanje i prodaju na tržištu, sa dosadašnjeg Koncesionara „AGROCENTAR“ d.o.o. Gornji Vakuf- Uskoplje, na privredno društvo „MILAGROS“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 2. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “UŠĆE “, na ušću rijeke Bila u rijeku Lašvu, općina Vitez, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 3. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “KORIČANSKE STIJENE“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks11. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “ŽELJEZNICA 4“, na rijeci Željeznica, općina Fojnica, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 4. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “VELIĆI“, na rijeci Bunta, općina Bugojno, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 5. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “OŠTRAC“, na rijeci Ugar, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 1“, na rijeci Biloj, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.
– Odluka o davanju saglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za zaključivanje Aneks 11. Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos male hidroelektrane “POLJANICE 2“, na rijeci Bila, općina Travnik, kojim se produljuje rok za izgradnju i puštanje u komercijalni rad.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izgradnju objekta PS Donji Vakuf III. Faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za izgradnju objekta PS Kreševo III. Faza putem Otvorenog postupka u iznosu od 592.979,40KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Kreševo III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za usluge nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji PS Donji Vakuf III. putem direktnog Sporazuma u iznosu od 7.018,83KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za rekonstrukciju krova na zgradi PS Bugojno putem direktnog Konkurentskog zahtjeva u iznosu od 49.999,95KM sa PDV-om.
– Saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku baterije za dron putem direktnog Sporazuma u iznosu od 2.340,00KM sa PDV-om.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga putem direktnog:
– Saglasnost za nabavu maski i dezinfekcijskih sredstava za potrebe škola – 7.000,00 KM.
– Saglasnost za nabavku usluga građevinskog saavjetovanja – 7.000,00 KM.
– Saglasnost za nabavku usluga na području mašinstva – 7.000,00 KM.
– Saglasnost JU „Prvoj osnovnoj školi“ Donji Vakuf na Plan javnih nabava za 2021.godinu.
– Saglasnost OŠ „Dubravica“ Preočica-Vitez na Plan javnih nabava za 2021.godinu.
– Saglasnost OŠ „Vitovlje“ Vitovlje na Plan javnih nabava za 2021.godinu.
– Saglasnost OŠ „Kiseljak 1“ Bilalovac na Plan javnih nabava za 2021.godinu.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada SBK dala saglasnost na Plan javnih nabavki Ureda za 2021. godinu.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnost za javnu nabavku za 2021.g. i 2022.g. za usluge rehabilitacije, procjenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 150.598,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnost na izmjeni Plan javne nabavke za 2021. godinu.
– Odluka o davanju saglasnost za javnu nabavku za proteze za gornje i donje ekstremitete, procjenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 703.504,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnost za javnu nabavku za ortopedska pomagala za paraplegičare, procjenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 190.000,00 KM.
– Odluka o davanju saglasnost za javnu nabavku sredstava za higijenske potrebe paraplegičara, procjenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 200.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta dala saglasnost na uvođenje nove relacije Čehaje – Kordići – OŠ “Gračanica” za prijevoz učenika OŠ “Gračanica”.