dstore
Aktuelno

SBK: Prihvaćen rebalans Budžeta, ne predviđa umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru (VIDEO)

Planet obuca

Skupština Srednjobosanskog kantona (SBK) usvojila je u ponedjeljak rebalans ovogodišnjeg Budžeta u iznosu od oko 214 miliona maraka, čime je on umanjen za oko pet miliona maraka.

Ministrica financija SBK Mirjana Plavčić (HDZ BiH) kazala je da su prihodi u proračunu, usljed pandemije korona virusa, do 1. maja umanjeni za 17 milijuna maraka, te je, također, upozorila na procjene da će ukupan pad prihoda koji se ubiru od tri poreza u 2020. godini, iznositi 40 miliona maraka.

Kako je navela, u uslovima pada javnih prihoda bilo je teško postići ravnotežu između prihodovne i rashodovne strane proračuna, gdje postoji disbalanas od 12 miliona.

– Ovaj rebalans nije idealan, ali je nužan i, trenutno, jedino moguće rješenje. Napravljene su uštede gdje god se to moglo, a izvršene su i određene preraspodjele. Opredijelili smo se na kombinaciju ušteda, prestrukturiranja i pribavljanja sredstava s viših nivoa vlasti i potencijalno kreditnih sredstava – istaknula je Plavčić.

Kako je rečeno, najveći teret je pao na Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture, sporta i mladih SBK, čija je proračunska stavka umanjenja za četiri miliona maraka.

Rebalansom budžeta nije planirano umanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru, a Plavčić je naglasila da se uštede od 1,4 miliona maraka planira ostvariti zabranom novog upošljavanja.

Agencija DAN/FENA