BH Telecom
Arhiva

Seminar na temu ”Izmjene i dopune Zakona o stečajnom postupku”

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ Vitez organizira seminar na temu „Izmjene i dopune zakona o stečajnom postupku“. Cilj seminara je upoznati stečajne upravnike s promjenama koje su usvojene i koje treba da budu usvojene u parlamentu FBiH.

Seminar će se održati 25.09.2015. godine u Vitezu, u prostorijama Franšiznog centra BiH, s početkom u 10:00 sati. Seminar je naminjen za stečajne upravnike u FBiH, privredne komore ali i ostale zainteresirane institucije.

Seminar će održati prof. dr Kata Senjak, Džemaludin Mutapčić i Hamdija Muratović. Ovaj seminar se priznaje kao vid obligatorne edukacije neophodne za polaganje ispita za stečajnog upravnika ( član 38. Pravilnika o uvjetima, načinu polaganja, programu stručnog ispita za stečajnog upravnika i stručnom usavršavanju stečajnih upravnika).

Cijena seminara je 200 KM ( Sveučilište nije u sistemu PDV ) , a prijava je obavezna zbog organizacije te ograničenog broja sudionika. Molimo vas da se prijavite najkasnije do 15.09.2015. godine. Prijavu možete izvršiti kod kontakt osobe Amra Kraksner na broj 061 302 866 ili na E-mail amra.kraksner@unvi.edu.ba

Sveučilište/Univerzitet Vitez/Travnicki.INFO