dstore
Aktuelno

Simulacija suđenja na Sveučilištu/Univerzitetu Vitez (FOTO)

Planet obuca

U okviru obilježavanja manifestacije Dan općine Travnik danas je u prostorijama Sveučilište/Univerzitet Vitez održana simulacija suđenja Pravne klinike.

Simulacija sudnice je druga faza Pravne klinike Fakulteta pravnih nauka, gdje se studenti predstavljaju predmetima iz prakse.

Cilj Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“ je osigurati studentima sticanje kvalitetnog teorijskog i praktičnog znanja, a simulacija suđenja je i prilika za razvijanje i usavršavanje retoričkih vještina kod studenata i korisno iskustvo u uvid vođenja postupka pred sudovima.

Uz omogućavanje boljeg razumijevanja pravosudnoga sistema, pravila za izvođenje dokaza i ponašanja u sudnici, ovakvim oblikom edukacije studenti se osposobljavaju za buduće pravničke profesije.

Organizacioni odbor/Travnicki.INFO