Transparency International
Skupština SBK/KSB prihvatila Nacrt budžeta za iduću godinu
Skupština SBK/KSB prihvatila Nacrt budžeta za iduću godinu
Aktuelno

Skupština SBK/KSB prihvatila Nacrt budžeta za iduću godinu

Planet obuca

Skupština Srednjobosanskog kantona prihvatila je danas Nacrt budžeta za 2020. godinu, koji je Vlada utvrdila u iznosu od 219.008.488 KM.

Ministrica finansija SBK/KSB Mirjana Plavčić izjavila je da je najveći dio budžeta, odnosno 136 miliona maraka ili 62 posto, planiran za plate, naknade i doprinose zaposlenih.

Za iduću godinu, planirano je povećanje osnovice za isplatu plata proračunskim korisnicima, sa trenutnih 285 KM, na 290 KM.

Uspjeli smo stvoriti uvjete za povećanje osnovice za pet maraka, odnosno za 1,17 posto – izjavila je ministrica Plavčić.

Navela je, uz ostalo, da su porezni prihodi veći za 6.6 miliona maraka i da je budžet realno planiran.

Zahtjevi budžetskih korisnika bili su daleko iznad raspoloživih sredstava i zahvaljujem im se što su u konačnici dali prednost stabilnosti SBK/KSB – istakla je.

Nacrtom su, između ostalog, planirani kapitalni transferi u iznosu  od 5.2 miliona KM, tekući transferi u iznosu od 34.5 miliona KM, kao i prenos neutrošenih sredstava za rekonstrukciju regionalnih puteva u iznosu od 3.6 miliona KM.

Protiv Nacrta budžeta glasao je zastupnik Senad Selimović (SDP), uz obrazloženje da se “godinama prepisuje isti budžet“.

U principu je to prepisivački budžet, stihijski i bez dobre razvojne i socijalne komponente. Evo, poticaji za poljoprivredu i privredu nisu ni blizu tri posto koliko bi trebalo da bude razvojni. Dakle, imamo budžet koji će budžetski korisnici pojesti u idućoj godini i zato sam bio protiv – rekao je Selimović novinarima.

Inače, sjednicu Skupštine SBK/KSB obilježila je činjenica da je dnevni red usvojen pet sati nakon njenog početka.

Usvajanju dnevnog reda prethodila je višesatna rasprava zastupnika o tome treba li Nacrt strategije o mladima biti dio današnjeg dnevnog reda.

Nakon što je odlučeno da u dnevni red bude uvršten Nacrt strategije, čiji je predlagač zastupnica Suzana Krišto (HDZ BiH), uslijedila je diskusija o tome hoće li on biti prva ili zadnja tačka dnevnog reda.

Na kraju je usvojen prijedlog Kolegija da Nacrt bude uvršten kao četvrta tačka dnevnog reda današnje sjednice.

FENA/Agencija DAN