BH Telecom
Služba za poslove sa strancima poziva na korištenje sistema 'E-stranac'
Služba za poslove sa strancima poziva na korištenje sistema 'E-stranac'
BiH

Služba za poslove sa strancima poziva na korištenje sistema ‘E-stranac’

Služba za poslove sa strancima (SPS) Bosne i Hercegovine podsjeća sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja strancima u BiH da su prema odredbama Zakona o strancima BiH dužni izvršiti prijavu boravka stranaca toj službi.

Zakon istovremeno propisuje i sankcije za neprovođenje ove obaveze, kako za pružaoce usluga smještaja, tako i za strance koji su boravili u BiH, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima BiH.

Služba napominje da svoju zakonsku obavezu, zahvaljujući novouspostavljenom online sistemu „E-stranac“, sve pravne i fizičke osobe  sada mogu uraditi na veoma jednostavan i efikasan način putem web stranice www.estranac.ba.

Ujedno, korištenjem ovog sistema osigurava se značajna ušteda sredstava, ali i vremena za obveznike prijave.

Sistem za online registraciju boravka stranaca u Bosni i Hercegovini pušten je u rad 12. juna ove godine. Od tada svi hotelijeri, vlasnici hostela, apartmana ili drugih objekata, koji pružaju usluge smještaja strancima u BiH, mogu se prijaviti Službi za poslove sa strancima BiH, kako bi počeli koristiti ovaj sistem.

Služba poziva hotelijere, vlasnike hostela, apartmana ili drugih objekata, da se jave u terenske urede Službe, gdje će dobiti svoje korisničke podatke za upotrebu sistema „E stranac“ i na taj način prijavu boravka svih stranaca vršiti iz svojih objekata, na jednostavan način.

Sistem omogućava korištenje i takozvanih čitača pasoša, što znači da se samo skeniranjem putnih isprava može izvršiti popuna svih podataka u sistem, što ubrzava i olakšava kompletan proces. Na ovaj način značajno se ubrzava postupak registracije stranaca, naročito u većim smještajnim objektima gdje dolazi veliki broj stranih gostiju.

Sistem za online prijavu boravka stranaca razvijen je u sklopu projekta „Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”, koji je finansiran sredstvima Vlade Švicarske Konfederacije, a realiziran u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH, Službe za poslove za strancima BiH, te Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu iz Sarajeva.

Sistem za online prijavu boravka stranaca u velikoj mjeri je unaprijedio kapacitete Službe za poslove sa strancima BiH, koja je stvarno nadležni organ za provođenje Zakona o strancima BiH, u domenu kontrole prijave boravka stranaca. Sistem je značajno povećao i sigurnosni aspekt prijave boravka stranaca u BiH, te u budućnosti može poslužiti za daljnji razvoj turističkog sektora i rast naplate javnih prihoda.

FENA