BH Telecom
Aktuelno

Smanjen broj divljih deponija u Travniku

U okviru brojnih aktivnosti komunalnih redara i komunalnih inspektora na kontroli odlaganja otpada i evidentiranju divljih deponija kao i deponija građevinskog materijala, uočljivo je smanjenje broja nastanka divljih deponija na području općine Travnik.

Pojačana kontrola kao i blagovremeno djelovanje općinskih komunalnih redara i inspektora na identifikaciji neodgovornih pravnih i fizičkih lica,odmah po nelegalnom odlaganju otpada zbog čega je izrečeno niz mjera za otklanjanje, znatno su doprinijeli smanjenju formiranja divljih deponija.

Značajno je, također napomenuti da je sve više odgovornih građana koji prijavljuju ovakva i slična djela, koji čak i dokumentuju foto i video prilozima nelegalno odlaganje otpada, što itekako doprinosi otkrivanju i saniranju površina koje zagađuju neodgovorni pojedinci.

Pored navedenog, pojačanom kontrolom graditelja zasigurno je smanjena pojava nelegalnog odlaganja građevinskog otpada .
Naravno, još uvijek ima dosta poteškoća u ovoj oblasti, ali unapređenjem saradnje i uvezivanjem nadležnih, uz podršku građana, uočljiva su unapređenja u upravljanju, odnosno pravilnom odlaganju komunalnog i građevinskog otpada.

Svakako i ovom prilikom pozivamo sve građane Travnika da u cilju zajedničkog interesa očuvanja čiste i zdrave životne sredine, savjesno upravljaju odlaganjem otpada, te da komunalnim redarima prijavljuju nesavjesni građane koji stvaraju divlje deponije.

Općina Travnik