BH Telecom
Aktuelno

Soz Unitas Sarajevo: Studentski/đački poslovi – Prepoznaj budućnost koja se već desila!

Studenti i đaci iz Soz Unitas-a realiziraju mnogobrojne aktivnosti u gotovo svim gradovima u BiH. Svjedoci smo također njihovog aktivizma u Travniku, Vitezu, Bugojnu i okolnim mjestima, a ovom prilikom prenosimo jednu od pozitivnih priča o čemu će nešto više riječi biti u nastavku.

 

Kako istiće Haris Trako, projekt menadžer Soz Unitas-a :” Prepoznaj budućnost koja se već desila”, je novi slogan u kampanji ovog  bosanskohercegovačkog studentsko-omladinskog brenda kojim se želi istaknuti važnost učešća mladih u stvaranju boljeg i perspektivnijeg društva. Na mladima ostaje budućnost, ali je itekako potrebno da tu budućnost počnemo živjeti odmah i sada, ističe naš sagovornik.

Nastavljajući se na prethodno rečeno ovom prilikom ćemo prenijeti jedan od tekstova sa njihove web stranice www.sozunitas.ba kojim se opisuje dio poslovnih aktivnosti mladih.

 

Soz Unitas:

Na hiljade omladinaca studenata i đaka ujedinjeni oko osnovne ideje da sami kreiraju realnost u kojoj žive i djeluju, ugradilo je svoj nemjerljiv doprinos u realizaciji programskih ciljeva Soz Unitas-a.

Mnogi su zahvaljujući svom angažmanu u Soz-u, po završetku formalnog obrazovanja osigurali zaposlenje i ostali da žive i rade u BiH.

A također, u toku samog školovanja kroz angažman na našim zajedničkim projektima mladi imaju priliku da poprave kvalitet življenja, da se osjete društveno korisnim, da daju važan doprinos razvoju lokalne zajednice kao i društva u kompletu.

Nismo čekali servirane prilike od strane bilo koga, niti smo zapali u letargiju okrivljujući druge za stanje u kojem se nalaze mladi u našem društvu. Umjesto toga, šaljemo jasnu poruku da su mladi jedina izvjesna budućnost i da se ne može “isključivo” odnositi prema ovoj populaciji.

Kroz afirmaciju u realnom sektoru kod mladog čovjeka se učitava osjećaj patriotizma prema vlastitoj državi, osjećaj da nas društvo nije zaboravilo niti marginaliziralo, da možemo računati na podršku zajednice, te da nam je data prilika da u kapitalističkoj utakmici na tržištu upotrijebimo vlastitu kreativnost i pokažemo šta znamo.

Samo prave, društveno odgovorne kompanije koje shvataju važnost involviranja mladih u vlastite procese stvaranja novih vrijednosti, kroz saradnju sa mladima zapravo na svom primjeru pokazuju da su prepoznale:”Budućnost koja se već desila”!

Tako nedvojbeno utiču na smanjenje stope nezaposlenosti i siromaštva, te daju aktivan doprinos ostanku mladih u BiH.

Jedan od ključnih zadataka upravljačke funkcije Soz-a jeste između ostalog prepoznavanje promjena koje se dešavaju i koje su se već desile. Izazov jeste između ostalog da se promjene uoće na vrijeme tj., dovoljno rano i da se djelotvorno reagira na njih s ciljem optimalizacije i ublažavanja njihovog negativnog efekta po mlade.

Svjedoci smo, usljed podsticajnih strategija zemalja EU , sve većeg odliva mladih obrazovanih ljudi iz BiH. S tim u vezi prepoznali smo potencijal poslovnog koncepta u kojem će mladi razbiti nametnute predrasude, skinuti utege sa vlastitih nogu, prepoznati personalne kvalitete i proaktivno stvarati prilike, postaviti nove standarde, te razvijati metodologiju da se ovakve promjene i ovakvi trendovi okrenu u korist razvoja domaćeg tržišta i razvoja vlastitih ljudskih potencijala.

Svi pobrojani aspekti koji obuhvataju upravljanje promjenama, sistematske inovacije, korištenje već postignutog uspjeha, zapažanje neočekivanog, korištenje novih saznanja itd., suštinski ukazuju na to da se na ovu temu treba praviti osvrt i da je potrebno razvijati i unapređivati ideju “odbrane” mladih i njihovih prava.

Za ovu vijest imamo čast da se upoznamo sa Soz Unitas timom iz Lukavca, gdje nam se kolegice koje su dio ovog vrijednog tima javljaju sa projekta ispomoći kod useljenja nove poslovnice za poslovnog partnera, što je jedan od 50tak sličnih projekata koje Soz Unitas realizira ove godine. Zahvaljujemo se kolegicama na javljanju, lijepim pozdravima, kao i činjenici da su sa svima nama odlučile podijeliti dio pozitivne atmosfere. Uz zahvalnost poslodavcu na ukazanoj prilici i odličnim uslovima, ovi omladinci članovi Soz Unitas-a poručuju da svi skupa želimo graditi bolje društvo i da se u tom kontekstu na nas itekako može računati!

 

 

Za kraj, možemo slobodno zaključiti da konstantnim radom na afirmaciji neformalnog obrazovanja kroz učešće mladih u realnom sektoru, uključujući pri tome sve benefite ovakvog aktivizma po mladog čovjeka, ovaj studentsko-omladinski brend nastavlja da daje izuzetno značajan doprinos razvoju BiH društva.

Također, kako naglašava menadžer Trako, ovom prilikom pozivaju sve zainteresirane Travničane i Vitežane-studente i đake, da postanu dio njihovog tima i da se uključe u zajedničke aktivnosti koje organiziraju mladi iz Soz Unitas-a .