BH Telecom
Aktuelno

Specijalizant Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB, dr. Vlado Lukić, jedini iz BiH kao MediPIET nominirani vanjski stručnjak (FOTO)

U današnje vrijeme svjedočimo globalnim prijetnjama od pojave zaraznih bolesti sa pandemijskim potencijalom i drugim vrstama masovnih nesreća i katastrofa, pri čemu su pogođeni  svi dijelovi planete.

U takvim okolnostima zdravstveni sistem treba da se prilagodi drugačijim potrebama populacije. U tom pravcu neophodno je preusmjeravanje sistema zdravstvene zaštite kako bi prioritet bio dat prevenciji bolesti, unapređenju kvaliteta i integrisanja, obezbjeđenju adekvatne zdravstvene zaštite

Za dostizanje boljih ishoda u zdravstvu potrebno je, pre svega, jačati funkcije i kapacitete javnog zdravstva. Fokus javnog zdravstva mora biti  usmjeren ka ljudima, jačanju javnozdravstvenih kapaciteta i spremnosti za vanredne situacije, nadzor i reagovanje; postizanje visokokvalitetne njege i poboljšanih zdravstvenih ishoda.

Da bi Zavod za javno zdravstvo SBK odgovorio novim zahtjevima, djelatnici trebaju ovladati nizom različitih spoznaja, vještina i sposobnosti, koje samo kontinuiranom edukacijom mogu dodatno unaprijediti i razviti. Primarni prioritet Zavoda za javno zdravstvo SBK  je ulaganje u kvalitetan, kreativan, inovativan, motiviran i zadovoljan ljudski kadar koji kao takav može doprinijeti poboljšanju sposobnosti naše ustanove.

Shodno tome je od 19.-23.02.2024. godine u Berlinu obezbjeđeno učešće na edukaciji našeg zaposlenika dr. Vlade Lukića, specijalizanta epidemiologije.

Modul multivarijabilne analize EPIET/EUPHEM/PAE/MediPIET održan je u Robert Koch Institutu. Usmjeren je prema EPIET/EUPHEM, PAE i MediPIET stipendistima i MediPIET nominiranim vanjskim stručnjacima.
Program za obuku iz interventne epidemiologije zemalja Mediterana i Crnog mora (MediPIET) ima za cilj poboljšanje zdravstvene sigurnosti u regiji Sredozemlja i Crnog mora podupiranjem izgradnje kapaciteta za prevenciju i kontrolu prirodnih prijetnji zdravlju ili prijetnji izazvanih ljudskim djelovanjem koje predstavljaju zarazne bolesti kroz provedbu:

– dugoročnog regionalnog programa obuke za terensku epidemiologiju (FETP),
– aktivnosti obuke trenera (ToTs),
– godišnja znanstvena događanja,
– druge aktivnosti umrežavanja i izgradnje kapaciteta.

MediPIET ima devet modula i traje ukupno dvije godine.

Od sredine 2021. godine MediPIET provodi ECDC (Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti), kao dio Inicijative EU-a o zdravstvenoj sigurnosti.

Iznimna nam je čast što je naš specijalizant, dr.Lukić, jedini iz BiH kao MediPIET nominirani vanjski stručnjak.

“Jedan od glavnih ciljeva edukacije zaposlenika je osiguranje spremnosti za preuzimanjem zadataka i poslova koji zahtjevaju veću razinu kvalifikacija, odnosno znanja , sposobnosti i vještina, kao i mogućnost odgovora na sve izazove radnog mjesta u budućnosti. Na taj način se povećava ugled naše ustanove među korisnicima naših usluga, kao i našim budućim poslovnim partnerima.” istakli su iz ZZJZ.

Travnicki.INFO/ZZJZ SBK