Arhiva

Srednjobosanski kanton najmanje zadužen kanton u Bosni i Hercegovini

Prema podacima Federalnog ministarstva finansija, najmanje zaduženi kanton u BiH trenutno je SBK. Dug našeg kantona trenutno je šest miliona KM, što je neuporedivo manje u odnosu na ostale kantone.

Najzaduženiji je Kanton Sarajevo, čiji ukupan dug iznosi 156 miliona KM. Od tog iznosa 99 miliona KM se odnosi na vanjski dug po kreditima, dok unutrašnji dug po kreditima iznosi 57 miliona KM.

Ukupan dug Tuzlanskog kantona iznosi 68 miliona KM, dok je na trećem mjestu po zaduženosti Unsko-sanski kanton čiji dug iznosi 65 miliona KM (29 miliona KM vanjski i 36 miliona KM unutrašnji dug).

Na četvrtom mjestu je Hercegovačko-neretvanski kanton koji ima dug u iznosu od 48 miliona KM (25,7 miliona KM vanjski i 22,3 miliona KM unutrašnji), a na petom mjestu je Zapadnohercegovački kanton s dugom od 30 miliona KM (10,7 miliona KM vanjski i 20,7 miliona KM unutrašnji dug).

Dugovi ostalih kantona su nešto manji. Dug Zeničko-dobojskog kantona iznosi 14 miliona KM, Kantona 10 11 miliona KM, Posavskog 12 miliona KM i Bosansko-Podrinjskog 8,7 miliona KM.

Ukupno su kantoni dužni 421,4 miliona KM, od čega se 254,23 miliona KM odnose na vanjsku zaduženost po kreditima, dok se 167,1 milion KM odnosi na unutrašnju zaduženost po kreditima.

 

Travnicki.INFO