BH Telecom
Arhiva

“Šta znači Sporazum za rast i zapošljavanje?” – u Travniku i Vitezu

Serijom jednodnevnih događaja i promotivnih aktivnosti u 15 gradova širom Bosne i Hercegovine, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH nastavlja sa implementacijom inicijative koja za cilj ima promociju javne debate o socio – ekonomskim reformama.

Tokom jednodnevnih događaja organizovanih u devet opština, uključujući i zadnji u Trebinju, 12. juna, 2015, predstavnici javnog i privatnog sektora, studenti, nezaposleni i građani su razgovarali o najčešćim socio-ekonomskim pitanjima poput visoke stope nezaposlenosti, manjka investicija, odlaska mladih iz države, neadekvatnog usmjeravanja socijalne pomoći, veza između obrazovanja i tržišta rada, itd.

U toku diskusije na Panel debati u Trebinju, učesnici su istakli da sistem obrazovanja nije usklađen sa potrebama tržišta rada. Učesnici su također razgovarali o privatizaciji koja je rezultirala zatvaranjem fabrika na području Trebinja, a da se u međuvremenu nisu uspjela otvoriti nova radna mjesta.

Inicijativa je proistekla iz Sporazuma za rast i zapošljavanje, koji je objavljen u julu 2014. godine i poziva na izradu reformskog programa za Bosnu i Hercegovinu prema Zaključcima Vijeća Evropske unije iz decembra 2014. godine.

Događaji u Travniku, 18. juna i Vitezu, 19. juna u svakom gradu uključuju:

• 11:00 – Razgovore s građanima o Sporazumu fokusirane na najpotrebnije reforme i na prilike koje treba pružiti svim dijelovima bosanskohercegovačkog društva
• 13:30 – Mini sajam zapošljavanja i karijera gdje će se predstaviti oko 15 izlagača sa više od 30 otvorenih radnih mjesta

Nakon Tomislavgrada, Čapljine, Bihaća, Sanskog Mosta, Prijedora, Istočnog Sarajeva, Foče, Bijeljine i Trebinja ova inicijativa će se upriličiti u različitim općinama svake sedmice: Brčko, 23. juna, Doboj, 25. juna, Tuzla, 26. juna i Mostar, 29. juna.

Lokacije održavanja:

TRAVNIK – 18. juna, Edukacijski fakultet, Aleja konzula br. 18
VITEZ – 19. juna, Franšizni centar, Poslovni Centar 96

BORAM / EU u BiH