dstore
Dani Općine Travnik 2018

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta Vitez simulirali suđenje (VIDEO)

Planet obuca

Studenti Fakulteta pravnih nauka u petak, 23.3.2018.g., praktično su pokazali stečena znanja i vještine prilikom simulacije sudnice, organizirane u povodu obilježavanja Dana općine Travnik.

“Simulacija sudnice je druga faza Pravne klinike Fakulteta pravnih nauka, gdje se studenti predstavljaju predmetima iz prakse. Danas su simulirali uloge u krivičnom postupku ‘Primanje dara i drugih oblika koristi iz čl. 380. st. 1 KZ FBiH, krivično djelo Krivotvorenje isprave iz čl. 373 st.1 KZ FBiH i krivično djelo Prevare iz čl. 294 st.1 KZ FBiH”, objasnio je viši asistent, mr. Adnan Pirić, mentor i glavni organizator događaja.
Ponovio je kako je cilj Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta „VITEZ“ osigurati studentima stjecanje kvalitetnog teorijskog i praktičnog znanja, a simulacija suđenja je, pored toga, prilika za razvijanje i usavršavanje retoričkih vještina kod studenata i korisno iskustvo stjecanja uvida u vođenje postupka pred sudovima.

 

Travnicki.INFO