SUTRA: Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit
photo: Agencija DAN
Aktuelno

SUTRA: Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit

Pozivamo vas na Javnu raspravu će se održati 02.11.2017.godine (četvrtak) u kompaniji GS-Tvornica mašina Travnik (ul. Slimena bb) u Travniku sa početkom u 11:00 časova.

U povodu aktuelne problematike vezane za donošenje novih Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima, i Zakona o porezu na dobit, na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja F BiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna/Gospodarska komora F BiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Privredno udruženje predstavništva njemačke privrede u BIH, organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit.

GS TMT