Aktuelno

Široka ponuda zdravstvenih usluga Poliklinici Omnia Medica: Interna medicina u Travniku

Poliklinika Omnia Medica, smještena u ulici Kula br. 5 u Travniku, nudi širok spektar internističkih usluga kako bi pacijentima omogućila kvalitetnu i sveobuhvatnu zdravstvenu brigu.

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikom, liječenjem i prevencijom unutrašnjih bolesti. Internisti su specijalizirani za liječenje bolesti srca, pluća, gastrointestinalnog trakta, bubrega, krvi, endokrinog sustava, kao i za sveobuhvatno upravljanje hroničnim bolestima i kompleksnim zdravstvenim stanjima. Kroz pažljivo praćenje i specijalizirane preglede, interna medicina osigurava dugoročno zdravlje pacijenata.

Internističke usluge u Poliklinici Omnia Medica:

1. Pregled interniste

Osnovni pregled interniste za procjenu općeg zdravstvenog stanja i savjetovanje.

2. Kontrolni pregled interniste

Nakon inicijalnog pregleda, kontrolni pregled omogućava praćenje terapije i zdravstvenog stanja pacijenta.

3. Pregled interniste sa EKG-om

Detaljan pregled uključuje elektrokardiogram (EKG) za procjenu srčane funkcije.

4. Ultrazvuk srca

Ultrazvučni pregled srca, posebno preporučen za terapijske svrhe.

5. EKG sa očitanjem

Standardni EKG s detaljnom analizom rezultata.

6. Holter EKG-a

Dugotrajno praćenje srčane aktivnosti putem Holter monitora.

7. Holter krvnog pritiska

Kontinuirano praćenje krvnog pritiska tokom 24 sata.

8. Ergometrija

Test opterećenja za procjenu srčane funkcije tijekom fizičke aktivnosti.

Poliklinika radi od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati, a subotom od 8 do 14 sati. Rezervacije i upiti se mogu obaviti na broj +387 61 225 040.