Transparency International
Aktuelno

Sveučilište/Univerzitet Vitez danas organizira online predavanje na temu cyber sigurnosti

Planet obuca

Fakultet informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta Vitez danas u 18 sati organizuje online predavanje na temu cyber sigurnosti, a više o samom predavanju za naš portal rekao je prof. dr. sc. Jasmin Azemović, dekan FIT-a.

“Cyber-sigurnost je već duže vremena goruće pitanje. Izvještaje o problemima koji nastaju u ovom segmentu možemo da čitamo na dnevnom nivou. Međutim, početkom 2020 godine i pojavom pandemije COVID-19, situacija je dodatno pogoršana. Primarni razlog je što je veliki broj kompanija, bez prethodne analize, usvojio koncept rada od kuće (remote work). Naravno, ovo je samo jedan od okidača koji je ionako slabu sigurnost doveo u još teži položaj. Rizik je porastao eksponencijalno i na našim prostorima. Nekontrolisana i neplanska upotreba IT-a, a posebno nedostatak sigurnosti generalno, dovodi do toga da je naše društvo u cjelini sve više meta cyber-napada.

Predavanje pod nazivom „Cyber-sigurnost kroz prizmu pandemijske realnosti i postpandemijskih očekivanja” ima za cilj da detaljno obrazloži pojedine probleme i uputi vas u pravcu njihovog rješavanja od strateškog pa sve do operativnog nivoa, bez obzira u koje poslovnom segmentu se nalazite.

https://www.facebook.com/jasminazemovic

https://www.linkedin.com/in/jasminazemovic/

Link za pristup predavanju putem Google Meets platforme: