BH Telecom
Sveuciliste Vitez
photo: Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“

Sveuciliste Vitez

photo: Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ promoviralo nove profesore iz Velike Britanije, Njemačke i Japana u status redovitog profesora ovog renomiranog Sveučilišta

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ promoviralo nove profesore iz Velike Britanije, Njemačke i Japana u status redovitog profesora ovog renomiranog Sveučilišta