BH Telecom
Arhiva

Svijest svakog pojedinca ključni je faktor u prevenciji korupcije i organiziranog kriminala

U organizaciji Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’ i MUP-a SBK/KSB, održan je Okrugli stol o temi ‘Borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta’. Sudionici su bili predstavnici policije, Kantonalnog suda Novi Travnik i Općinskog suda Travnik, akademske zajednice te učenici srednjih škola iz Travnika.

„Fakultet pravnih nauka ovim nastavlja već započetu aktivnost na kontinuiranom praćenju stanja i kretanja kriminaliteta u BiH, s akcentom na njegove najteže oblike. Diskutirali smo o pitanju stanja i kretanja koruptivnih krivičnih djela u BiH, osvrnuvši se i na neke nove oblike kompjuterskog kriminala kao vida organiziranog kriminaliteta. Bilo je riječi i o mjerama represije i prevencije u cilju suprotstavljanja svim negativnim pojavama. Svijest svakog pojedinca, a onda i društvene zajednice opredjeljujući je i ključni faktor u prevenciji, a nadležna državna tijela odgovorna su da ojačaju svoju snagu i kroz otkrivanje i procesuiranje krivičnih djela dovedu stanje pod izvjesnu kontrolu. Ako shvatimo da ima šanse da se neki deformiteti isprave to je već velika stvar, a na kraju i da se ohrabrimo, jer čini mi se da u BiH još nije nastupila ta faza jednog odlučnog obračuna s koruptivnim krivičnim djelima’“, kazao je u svom izlaganju dekan Fakulteta pravnih nauka, prof.dr. Mile Matijević.

Istodobno je podsjetio i na iznimno važnu ulogu obrazovnih institucija i obvezu promoviranja važnih i pozitivnih životnih vrijednosti.
Glasnogovornik MUP-a SBK/KSB Rusmir Prohan je podsjetio na Sporazum o naučno-tehničkoj suradnji između ovoga Ministarstva i Sveučilišta/Univerziteta ‘VITEZ’, koji je već rezultirao zajedničkom kampanjom Zaštita i kontrola djece na internetu, naglašavajući kako se u 88 škola održavaju predavanja roditeljima i nastavnicima o opasnostima pri korištenju interneta, budući da je organizirani kriminal prisutan i na internetu.

„Unatoč naporima koji se ulažu u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala još nismo ni blizu kraja te borbe. Tu borbu ćemo prenijeti i na vas mlade’, poručio je glasnogovornik MUP-a SBK/KSB, obraćajući se studentima i srednjoškolcima. Ipak, ustvrdio je kako u ovom kantonu ima i dobrih rezultata. „Provedba Antikorupcijskog plana, usvojenog prije dvije godine, rezultirala je time da ovog trenutka imamo 11 naših službenika koji su, zbog krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja i nesavjesnog rada u službi, suspendirani do okončanja krivičnog postupka.

Osim toga, lider smo među državnim ustanovama kada je riječ o provođenju internih postupaka protiv naših policijskih službenika. U protekle dvije godine pokrenuto je 60 disciplinskih postupaka protiv naših policijskih službenika, čime je obuhvaćeno gotovo 90 ljudi. To potvrđuje da smo ozbiljno i odlučno pristupili iskorjenjivanju takvog devijantnog ponašanja, prvo u našoj, a zatim i u drugim institucijama“, kazao je Rusmir Prohan.

Na koncu treba istaknuti, kako je kazao moderator viši asistent Adnan Pirić, da je organiziranje Okrugloga stola o spomenutoj temi samo jedna u nizu inicijativa kojom Sveučilište/Univerzitet ‘VITEZ, a posebno Fakultet pravnih nauka gradi ugled u društvenoj zajednici i utječe na njegovu prepoznatljivost.

U radu Okruglog stola sudjelovali su i doc.dr. Ivo Miro Jović s FPN, doc.dr. Hadžib Salkić s Fakulteta informacijskih tehnologija i Envera Haličević, bacc oec.

Izvor vijesti: Sveučilište/Univerzitet Vitez