BH Telecom
TELEMACH: BiH zaostaje u razvijenosti digitalne infrastrukture
BiH

TELEMACH: BiH zaostaje u razvijenosti digitalne infrastrukture

Povodom obavijesti u medijima od 6.2.2017 kompanija TXTV, Elkanet, Antel, Elta-MT koje možemo staviti pod zajednički nazivnik kao kompanije pod kontrolom gospodina Ace Kabanice, želimo naglasiti da su iznesene tvrdnje činjenično i materijalno netačne.

BiH široko zaostaje za svojim susjedima i Europi u odnosu na razvijenost digitalne i komunikacijske infrastrukture. To je izričito potvrđeno mnogim izvještajima, uključujući i Izvještaj EU o napretku BiH za 2016. godinu.

U BiH je mnogo manje penetracija širokopojasnih usluga (17 posto stanovništva), a kvaliteta infrastrukture i usluga značajno zaostaju za onom razvijenijih zemalja. Bosna i Hercegovina je i dalje jedina država u regiji bez strategije širokopojasnog pristupa, a jedna je i od rijetkih u svijetu koja ga još nema (151 država ga ima).

Ovaj nedostatak infrastrukture izravno utječe na građane BiH, tvrtke i širi gospodarski razvoj.

Tri su razloga za ovakvu nerazvijenu infrastrukturu

  1. Ne postoji dovoljno investicija
  2. Nema adekvatnog regulatornog okvira
  3. Nema adekvatnog ugovornog okvira s javnim komunalnim poduzećima za korištenje infrastrukture.

Vezano uz sva tri razloga, Telemach, zajedno sa svojim investitorima (vodeća američka investicijska tvrtka KKR i EBRD- Europska banka za obnovu i razvoj) su preuzeli svoju odgovornost:

  1. Telemach je već uložio 201 miliona američkih dolara u BiH širokopojasnu infrastrukturu, što predstavlja najveće ulaganje SAD-a u zemlji. Telemach predvidja dodatne investicije od 60 miliona američkih dolara za daljnji razvoj infrastrukture u idućih 5 godina.
  2. Telemach i njegovi investitori, KKR i EBRD, dosljedno su apelirali na političke vlasti BiH da provedu direktive EU i propise koji se odnose na pravo puta („right of ways“- korištenje javnog zemljišta za telekom infrastrukturu), te korištenje postojeće javne i privatne infrastrukture za razvoj širokopojasnog interneta. Nažalost, i nakon više od 3 godine provedba se i dalje odgađa. Pogledati: http://rak.ba/bos/aktuelnost.php?uid=1460109976&root=1286529071
  3. Telemach dosljedno već duži period traži fer, transparentan i nediskriminirajući ugovorni okvir za korištenje niskonaponske infrastrukture. Telemach i EP HZHB upravo su potpisali ugovor o saradnji za korištenje EP HZHB niskonaponskih stupova, uz transparentne naknade mjerljive s onima u regiji, stroge sigurnosne procedure, te zajednički nadzor i održavanje mreže. Telemach i EP BIH dovršavaju trenutno sličan sporazum.

Telemach i njegovi međunarodni investitori zaslužuju biti izdvojeni kao dobar primjer za svoje pozitivne napore na izgradnji kritične infrastrukture u BiH:

  1. Telemach poziva sve druge operatere, uključujući i kompaniju Elta Kabel i drugih pravnih lica pod njegovom kontrolom, te gospodina Kabanicu lično da investiraju u digitalnu infrastrukturu BiH, da poštuju vladavinu prava, a posebice vezano uz borbu protiv piraterije autorskih prava i borbu protiv korupcije, kao i to da plate sve svoje dospjele naknade.
  2. Telemach se raduje zaključenju poštenih i transparentnih ugovora uskladjenih sa praksom u regiji i EU, (kako je to napravljeno i sa EP HZHB) sa svim elektroprivredama u zemlji, te da konačno vidi i sve ostale korisnike infrastrukture, posebno niskonaponskih stubova, kako uskoro zaključuju i poštuju slične sporazume.
  3. Telemach i njeni investitori pozivaju vlasti u BiH da provedu pošten i nediskriminatorni regulatorni okvir za izgradnju infrastrukture, u skladu sa standardima EU

Bez odgovarajuće ugovornog i regulatornog okvira, neće biti značajnih ulaganja renomiranih investitora i operatera.

Bez takvih investicija, BiH će padati i dalje iza svojih susjeda i europskih zemalja po razvijenosti digitalne i komunikacijske infrastrukture.

Telemach