Arhiva

TELEMACH: Džabe internet 6 mjeseci i svi HD kanali!!!

Novi korisnici Telemach DUO ili TRIO paketa na 24 mjeseca biće nagrađeni besplatnim internetom u trajanju od 6 mjeseci i svim HD kanalima (30). Uz DUO NET pakete Telemach obezbjeđuje besplatan internet pola godine, a uz korištenje TRIO paketa, pored interneta, korisnicima će biti dostupni i najgledaniji HD TV kanali.

 

Telemach je također, pripremio super pogodnosti i za postojeće korisnike. Za sve one koji se odluče da pređu na neki od DUO NET ili TRIO GRANDE paketa, 6 mjeseci će plaćati dotadašnju cijenu pretplate.

 

Telemach i ovom akcijom unaprijeđuje usluge korištenja interneta i omogućava svojim korisnicima da uz uživanje u velikim brzinama interneta od 20 do 120 Mb/s, ostanu povezani kako u cijeloj kući putem besplatnog Wi-Fi rutera, tako i van kuće uz korištenje UNIFI mreže.

 

Također, uvedene su i dodatne pogodnosti za korištenje fiksne telefonije: Telemach je obezbijedio razgovore za 0 KM/min prema svim fiksnim mrežama u BiH, besplatne razgovore u Telemach mreži, besplatne razgovore unutar United Grupe (preko 250.000 domaćinstava u Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Hrvatskoj), besplatno 100/200 minuta razgovora prema inostranstvu i jedinstvenu cijenu prema svim mobilnim mrežama u BiH.

 

«Naš leti»- sinonim za nikad do sada brži i pristupačniji Internet u BiH

 

Pod sloganom «Naš leti» kompanija Telemach, koja je u BiH prisutna više od četiri godine, želi skrenuti pažnju na potrebu povećanja dostupnih brzina interneta u BiH i na širem teritoriju omogućavanjem jednostavnijeg investiranja u širokopojasne mreže nove generacije koje pružaju preko 30 Mbps brzine, kako bi i bh. građani mogli uživati u prednostima brzog internet, kao i građani većih gradova gdje postoji konkurentno tržište telekom i kabel operatera, time hvatajući zaostatak prema razvijenim zemljama EU. Korištenje inovativnih i naprednih servisa baziranih nanajsavremenijim tehnologijama ključ je razvoja digitalnih vještina i povećanja konkurentnosti radne snage u BiH.
Telemach radi i na unaprijeđenju konkurentnosti bh. tržišta čime trasira put prema bržem dostizanju europskih standarda u telekomunikacijskom sektoru BiH.

 

Kao najveći alternativni fiksni telekom operater u BiH, odnosno jedan od vodećih operatera u pružanju usluga televizije, širokopojasnog interneta i fiksne telefonije, Telemach prepoznaje potencijal mladih ljudi u BiH u ovoj oblasti i potrebi rane edukacije o internet tehnologijama za brze priključivanje u digitalne poslove budućnosti. Stalno radimo na njihovoj edukaciji i razvijanju inovativnih pristupa, te tražimo prijedloge i glas mladih u razvijanju poslovanja. Mnogo radova pristiglo je iz cijele BiH kao odgovor na konkurs Telemacha za osnovce pod nazivom „Kako ćemo komunicirati 2030?“.

 

Konkurs je raspisan s namjerom da se potakne ovaj dio populacije da ispolji svoje viđenje komunikacije 15 godina od danas, a oni su ti koji će biti okosnica ekonomije i komunikacije 2030 godine.

 

U okviru šireg plana nastavka investicija u razvoj širokopojasnog interneta Bosne i Hercegovine (dosad investirano preko 35 miliona EUR), Telemach je u svom savremenom showroom centru, organizovao edukaciju mladih iz osnovnih škola, koji su se uz druženje sa uposlenicima Telemacha uvjerili da „Naš leti“. Telemach s partnerima priprema i nove projekte investiranja u približavanje digitalnih vještina I benefita koje pružaju u svakodnevnom životu široj populacij u BiH.

 

Dosadašnje statistike pokazuju da BiH značajno zaostaje u broadband razvoju kako za susjedima, tako i za EU. Penetracija fiksnog broadbanda krajem 2014 je bila 16% u BiH što je duplo manje u odnosu na EU prosjek od 32%. Prosječna brzina pristupa u septembru 2014.u BIH bila je 8.49 Mbit/s u odnosu na prosjek EU od 27 Mbit/s. Isto tako brzina mobilnog broadband pristupa u septembru 2014. u BiH bila je 3.27 Mbit/s u odnosu na prosjek EU 13.2 Mbps. Čak ni ove niske brzine internet nisu dostupne na preko 50 posto teritorija BiH radi nedovoljnog razvoja konkurencije, prvenstveno zbog administrativnih procedura i barijera za brzu izgradnju širokopojasnih mreža.

 

Sve to rezultiralo je činjenicom da su građani BiH dugo vremena najskuplje plaćali najlošije usluge i da pri tom nisu imali puno izbora. Ulazak privatnih investicija na područje broadband interneta, među kojima je jedna od značajnijih Telemach, uticalo je na višestruki porast brzina interneta i pad cijena što je rezultiralo napuštanjem koncepta na plate prometa i današnjim standardom neograničenog (flat) interneta u kući ili putem WI-FI mreža na javnim lokacijama.

 

Telemach će nastaviti na razvijanju svjesti o potrebi bržeg uključivanja u svjetske trendove digitalne ekonomije, te potrebi stvaranja preduvjeta za snažni investicijski ciklus u razvoju internet usluga i širokopojasnih mreža nove generacije u BiH.

 

Telemach/Boram