BH Telecom
Arhiva

TI BiH Škola integriteta počinje sa radom u Travniku

Studenti i mladi ljudi iz ukupno četri bh grada (Travnik, Trebinje, Bijeljina i Bihać) imaće priliku da se upoznaju sa antikoruptivnim temama kroz predavanja priznatih stručnjaka i praktičara, čime će se ukazati na štetnost korupcije i razorne posljedice koje ona ostavlja po ekonomski i pravni poredak.

Sutra u Travniku sa radom počinje prva Škola integriteta u organizaciji Transparency Internationala BiH koja je zamišljena kao intenzivni dvodnevni kurs u vidu stručnih predavanja na teme: Uticaj korupcije na ekonomski razvoj, Vladavina prava i prakse dobrog upravljanja i Transparentnost i sloboda pristupa informacijama.

Studenti i mladi ljudi iz ukupno četri bh. grada (Travnik, Trebinje, Bijeljina i Bihać) imaće priliku da se upoznaju sa antikoruptivnim temama kroz predavanja priznatih stručnjaka i praktičara, čime će se ukazati na štetnost korupcije i razorne posljedice koje ona ostavlja po ekonomski i pravni poredak. Prva Škola integriteta koja će održati u Travniku jedna je od četri u nizu koje će se organizovati, a iduća je predviđena u Trebinju sredinom oktobra. Među predavačima se nalaze Svetlana Cenić i Srđan Blagovačnin koji će predstviti teme koje se odnose na uticaj korupcije na ekonomski razvoj, odnosno na značaj vladavine prava.

Nakon što se završe predavanja u sva četri izabrana grada, najangažovaniji studenti će se još jednom okupiti na završnoj radionici u Banjaluci, dok će njihovi eseji koji problematiziraju fenomen korupcije u našoj zemlji biti objavljeni i prezentovani u posebno pripremljenoj publikaciji.

Škola integriteta u Travniku sa radom će početi 18. septembra u 9 časova u prostorijama Univerziteta/Sveučilišta Vitez u Travniku, a studente će uvodnim govorom pozdraviti Lejla Ibranović, v.d. izvršnog direktora Transparency Internationala BiH.

Izvor: TI BiH