BH Telecom
Aktuelno

TI BIH uputio inicijativu Ministarstvu prosvjete i kulture RS: Isključiti politiku iz upravljanja školskim ustanovama

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH) uputio je danas Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske inicijativu za izmjenu postojećih zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju kako bi se smanjio politički uticaj na postupak izbora i sam rad organa upravljanja školama.

TI BiH Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije prima sve veći broj primjedbi nastavnika, roditelja i učenika koji su nezadovoljni čestim promjenama nastavnog kadra, manjkom konkurencije pri zapošljavanju, nepotizmom te sve očitijim primjerima partijskog zapošljavanja u školama u Republici Srpskoj.

Zbog ovih pojava koje negativno utiču na kvalitet obrazovanja i koje su nedavno dovele i do protesta roditelja pa čak i bojkoti nastave, TI BiH je uputio inicijativu nadležnima sa ciljem razmatranja drugačijeg modela upravljanja u školskim ustanovama.

U inicijativi, je predložen paket mjera koje za cilj imaju smanjenje uticaja politike u upravljanju školama te uspostavljanja principa meritornosti, kvaliteta i demokratske kontrole. Neke od mjera uključuju:

  • Predvidjeti da Školski odbor kao heterogeno i participativno tijelo upravljanja ima ključnu ulogu u izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola. Od ministra se može zahtijevati prethodno ili naknadno odobrenje, ali Školski odbor mora imati ključnu ulogu.
  • Uvesti kao obavezu da kandidati na mjesto direktora moraju dostaviti uz prijavu na konkurs prijedlog programa rada za mandatni period na koji konkurišu. Zahtijevati da kandidati prijedlog programa rada moraju predstaviti Školskom odboru.
  • Predvidjeti da Školski odbor mora zahtijevati stručno mišljenje o kvalitetu programa rada kandidata na mjesto direktora od Republičkog pedagoškog zavoda.
  • Isključiti Vladu iz postupka odlučivanja ili postupka izbora i imenovanja direktora školskih ustanova.
  • Ograničiti mandat direktora na najviše dva uzastopna mandata, ili predvidjeti da su uopšte moguća najviše dva mandata od pet godina.
  • Mandatni period predvidjeti na period od pet godina kao vid garancije političke neutralnosti.

 

Inicijativa je upućena i članovima Odbora za obrazovanje Narodne skupštine RS, svim poslaničkim klubovima i Republičkom pedagoškom zavodu RS čime je TI BiH započeo zagovaračku kampanju pod nazivom „Političari izađite sa časa!“ sa ciljem eliminisanja koruptivnih rizika obrazovnim ustanovama.

TI BIH očekuje od nadležnih da zbog sve većeg nezadovoljstva kvalitetom obrazovanja razmotre predložena rješenja i pokrenu procedure izmjene zakona kako bi se kroz javnu raspravu u koju treba uključiti i akademsku zajednicu, došlo do boljeg modela upravljanja školskim ustanovama u Republici Srpskoj.

#PolitičariIzađiteSaČasa

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!