BH Telecom
Kako je moguće da je Travnik ostao bez autobusne stanice?
Kako je moguće da je Travnik ostao bez autobusne stanice? - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Travnik trenutno nema autobusnu stanicu: Evo i kako se to desilo

Projekat rekonstrukcije Autobusne stanice Travnik, koja je u vlasništvu kompanije “MGT” d.o.o. Travnik, započeo je negdje 2017. godine.

Na prostoru iznad perona započela je gradnja stambenog, a u prizemlju i poslovnih prostora. Trenutno su u toku radovi na dijelu perona koji su se koristili za lokalni saobraćaj, a prema riječima prijevoznika, visina perona u dijelu za međugradski i međunarodni saobraćaj nije dovoljna kako bi u te perone ušli moderni autobusi.

Dana 2.6.2020. godine, uposlenici Federalnog ministarstva prometa i komunikacije posjetili su i obišli objekat Autobusne stanice Travnik, te o zatečenom stanju sačinili Zapisnik broj: UP-1-07-27-140/20-EZ-2705-9 od istog datuma.

Izvršenom kontrolom ispunjavanja uvjeta navedeno je da Autobusna stanica Travnik ne ispunjava uslove u pogledu osnovnih bodova.

U istom je konstatirano da razglas nije u funkciji, te da autobusni kolodvor ne posjeduje osiguran prostor za promet na čekanju za parkiranje autobusa. Pored toga, evidentno je da se na dijelu ranije autobusnog kolodvora vrše građevinski radovi, dio perona je porušen, a od 14 preostalih perona, natkriveno i spojeno sa čekaonicom je 9 perona, što nedovoljno utječe na mogućnost smještanja i veličinu manevarskog prostora za autobuse.” – navodi se u zapisniku.

Dana 12.6.2020. godine Federalnom ministarstvo prometa i komunikacije izdalo je Rješenje broj: 06-45-824-1/20 kojim se Autobusnoj stanici Travnik privremeno ukida II (druga) kategorija autobusnih stanica do otklanjanja nedostataka.

U rješenju se navodi da protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod mjerodavnog kantonalnog suda u roku od 30 dana.

Registrovani prijevoznici sa područja općine Travnik nadležnom su kantonalnom Ministarstvu privrede uputili Urgencija na Inicijativu za privremenu organizaciju javnog linijskog prijevoza putnika na području Općine Travnik kojom se traži rješenje ovog problema.

Osim problema u kojem su se našli prijevoznici sa područja općine Travnik, sada definitivno imaju problem i svi ostali prijevoznici koji su koristili usluge stanice u Travniku, odnosno oni koji su saobraćali na međunarodnim, međuentitetskim, federalnim i kantonalnim linijama” – navodi se u njihovoj urgenciji koja je, osim Ministarstvu privrede dostavljena i Općini Travnik.

Travnik je tako trenutno ostao bez autobusne stanice, a mnogobrojni autobusi se na razne načine snalaze pri prijemu i ispuštanju putnika.

Do kada će to trajati nije poznato.

Agencija DAN