BH Telecom
U četvrtak 68. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona
U četvrtak 68. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona - photo: Vlada SBK/KSB
Aktuelno

U četvrtak 68. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

U četvrtak, 14.1.2021. godine održat će se 68. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona na kojoj će se razmatrati sljedeći 

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 67. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade

2. Programi rada ministarstava za 2021. godinu
a)Ministarstvo unutrašnjih poslova
b)Ministarstvo pravosuđa i uprave
c)Ministarstvo finansija
d)Ministarstvo privrede
e)Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g)Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h)Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

3. Programi rada uprava i upravnih organizacija za 2021.godinu
a)Kantonalna uprava za branioce
b)Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
c)Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d)Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
e)Kantonalni arhiv
f)Kantonalna direkcija za puteve

4. Programi rada službi, ureda i kabineta za 2021. godinu
a)Stručna služba Vlade
b)Služba za zajedničke poslove
c)Ured za zakonodavstvo Vlade
d)Ured za javne nabavke
e)Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f)Kabinet premijera Kantona

5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće zalihe za troškove rada Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede

6. Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara – Ministarstvo finansija

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

8. Saglasnost za nabavku računarske opreme (laptopa) za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji sportske dvorane u OŠ „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

10. Saglasnost za provođenje postupka za nominiranje kandidata za članove upravnih odbora Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim novčanim pomoćima u 2020. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januar 2021.godine – Stručna služba
a)Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
b)Ministarstvo privrede
c)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
d)Ministarstvo unutrašnjih poslova
e) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta (2x)

13. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu januar 2021.godine – Stručna služba
a)Ministarstvo privrede (2x)
b)Ministarstvo pravosuđa i uprave
c)Ministarstvo unutrašnjih poslova
d)Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 

Agencija DAN