HH Auto Travnik
Aktuelno

U četvrtak i petak na Edukacijskom fakultetu uvodna konferencija u sklopu projekta TEACHER (FOTO+VIDEO)

Univerzitet u Travniku nosilac je projekta TEACHER, i jedini Univerzitet u Bosni i Hercegovini koji je dobio priliku da vodi projekat u okviru programa ERASMUS+. Ostali članovi konzorcija i partneri na ovom projektu su: Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Sveučilište Hercegovina, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Sveučilište u Zagrebu, The Manchester Metropolitan University iz Velike Britanije, Matej Bel University in Banska Bystrica iz Slovačke, Univerzitet Alba Iulia iz Rumunije i Društvo zaposlenika predškolskih ustanova Federacije Bosne i Hercegovine.

Cilj ovog projekta je inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. Projekat nastoji da identifikuje kompetencije potrebne na tržištu rada koje je prema tome neophodno uvesti u nastavni plan i program. Osim toga, projekat nastoji da poboljša interaktivnu nastavnu metodiku i transverzalne (prenosive) vještine akademskog osoblja  koje su potrebne u svrhu modernizacije cjelokupnih studija.

Uvodna konferencija u okviru projekta TEACHER pod nazivom „Kompetencije u predškolskom odgoju i obrazovanju“ održat će se 18. i 19. maja 2017. godine  na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku. Glavni cilj Konferencije je prezentacija rezultata istraživanja koje je provedeno na interesnim grupama predškolskog odgoja koje će prezentirati predstavnici partnerske institucije Univerziteta u Mančesteru kao i prezentacija rezultata analize studijskih programa predškolskog odgoja partnerskih institucija BiH koje su uključene u projekat TEACHER, a koje će prezentirati Sveučilište u Zagrebu.

 

Više pogledajte u video prilogu.

Travnicki.INFO