BH Telecom
Arhiva

U Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku potpisan Ugovor o finansiranju izgradnje solarne elektrane

U petak, 16. oktobra ove godine delegacija Humanitarne organizacije Stiching Waqf na čelu sa direktorom Ismirom Karagom je boravila u posjeti Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Razlog posjete je bio potpisivanje ugovora između Organizacije Waqf i Medrese u Travniku o donaciji i finansiranju izgradnje solarne elektrane SE “Goleš 1”, 21kW, na krovu sportske hale u Donjem Golešu, Travnik koja je u vlasništvu Elči Ibrahim-pašine Medrese u Travniku.

Direktor Medrese mr. Dževdet Šošić je tokom susreta sa direktorom Karagom izrazio veliko zadovoljstvo i zahvalnost što su donatori i H.O. Stiching Waqf prepoznali projekat solarne elektrane kao projekat koji će u perspektivi obezbjeđivati solidna materijalna sredstva Medresi za njen kvalitetniji rad i razvoj.

Direktor je naglasio da je Medresa do momenta potpisivanja ugovora sa Organizacijom Waqf o uplati prvog dijela sredstava u iznosu od 52.000,00 KM za početak realizacije spomenutog projekta, uradila idejni projekat na osnovu kojeg je i aplicirano prema donatoru, te nakon potvrde o spremnosti finansiranja istog završila pozivni tender na koji su tri renomirane firme iz Bosne i Hercegovine dale svoje ponude. Firma Foton d.o.o. iz Tuzle je dala najpovoljniju ponudu, te će se sa istom u narednim danima biti potpisan ugovor o realizaciji ovog projekta.

Direktor je također naglasio da Elči Ibrahim-pašina medresa od ranije ima plodnu saradnju sa Humanitarnom organizacijom Stiching Waqf sa kojom je realizirala dva projekta: projekat pomoći za Školu Kur’ana te projekat pomoći Škole arapskog jezika.

Nakon sastanka sa direktorom Ismirom Karagom direktor Šošić je inicirao i sastanak sa predstavnicima firme Foton d.o.o. iz Tuzle koja je dobila posao izgradnje solarne elektrane i firme Grand 99 koja je izrazila spremnost da asistira kod realizacije ovog projekta. Sastanku su prosustvovali: muftija travnički dr. Ahmed Adilović, mr. Dževdet Šošić, direktor Medrese, Bego Zahirović, direktor firme Grand 99 d.o.o., Zlatan Dedović, direktor firme Foton d.o.o. i g. Fikret Zonić također predstavnik firme Foton d.o.o.

Na sastanku je, u cilju što brže realizacije spomenutog projekta, dogovoreno da firma Foton d.o.o. pripremi prijedlog ugovora između Medrese, firme Grand d.o.o. i Foton d.o.o. o zajedničkoj realizaciji izgradnje solarne elektrane na objektu sportske hale u Donjem Golešu – Travnik, kao i da se ide u hitnu izradu projekta na navedenoj lokaciji. Također je dogovoreno, s obzirom na to da su pripremni radovi za postavljanje krova na sportskoj Sali u toku, da se obezbjedi kontakt i dogovori oko koordinacije radova između firme Foton i firme Alternativa koja je dobila posao instaliranja krovne konstrukcije na spomenutoj sportskoj sali.

Medresa Travnik

Elči Ibrahim-pašina Medresa Travnik