BH Telecom
Arhiva

U novembru Javna rasprava o Prijedlogu Odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradama Općine Travnik

Na osnovu člana 89. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Travnik („Službene novine Općine Travnik“, broj: 5/05) i Zaključka Općinskog vijeća Travnik, broj: 01-1-01-3-3-434/15-10 od 16.10.2015. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu Odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradama

Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu Odluke o visini naknade za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrada i naknade za upravljanje zgradama Općine Travnik.
Java rasprava provest će se dana 03.11. 2015. godine u 14,00 sati u velikoj sali Općine Travnik.

Na javnoj raspravi učesnici:
-postavljaju pitanja tokom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja
usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
-daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
-upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom o
objavi u javnoj raspravi.

Predlagač Odluke u javnoj raspravi učestvjuje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni propisa koji su od uticaja na Odluku.

Rok za dostavu pisanih izjašnjenja, mišljenja, primjedbi i prijedloga na prijedlog Odluke je zaključno s 10.11.2015.godine na adresu: Općina Travnik, Služba za obnovu, izbjeglice, raseljene osobe i stambene poslove. Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u razmatranje prilikom stavljanja izvještaja o javnoj raspravi.

Prijedlog Odluke možete preuzeti na www.opcinatravnik. com.ba na sljedećem linku: http://opcinatravnik.com.ba/ba/stream.php?sta=3&pid=2906&kat=188

 

Općina Travnik/Travnicki.INFO