U okviru ERASMUS+ projekta, studenti Fakulteta informacionih tehnologija na Jaen univerzitetu u Španiji
U okviru ERASMUS+ projekta, studenti Fakulteta informacionih tehnologija na Jaen univerzitetu u Španiji
Aktuelno

U okviru ERASMUS+ projekta, studenti Fakulteta informacionih tehnologija na Jaen univerzitetu u Španiji

Pet studenata Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” akademsku 2019/2020. godinu završit će na španskom Univerzitetu Jaen.

Riječ je o realizaciji dijela projekta ERASMUS+, koji je Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” sa Univerzitetom Jaen iz Španije postigao još tokom 2018. godine, a koji, između ostalog, podrazumijeva i mobilnosti studenata.

U Španiju na master, odnosno, dodiplomski studij, otišlo je pet studenata koji će na Univerzitetu Jaen provesti 5 mjeseci i nastavu pohađati na predmetima koje su sami odabrali, a to su:

Belmin Salkica – master,
Damir Arnautovic – BA,
Davor Martinovic – BA,
Munir Šakic – BA i
Amina Halilovic – BA.

Naši studenti predavanja slušaju i ispite polažu na engleskom, a tokom studija pohađat će i intenzivni kurs španskog jezika.

Tokom ovog semestra Univerzitet Jaen u Španiji će posjetiti i ovom prilikom održati predavanja i dvije profesorice Fakulteta poslovne ekonomije SUV-a, prof. dr. Jamila Jaganjac i doc. dr. Tanja Gavrić.

Prema riječima Siniše Dukića, iz Ureda za međunarodnu saradnju SUV-a, sa namjerom da svojim studentima osigura studentsku mobilnost unutar država EU,
i u svjetlu saradnje sa španskim univerzitetima, od sliedeće akademske godine, naši studenti će biti dio razmjene i mobilnosti sa Univerzitetima Jaen, Sevilja i Cordoba. Najavljena je i saradnja, te ERASMUS+ mobilnosti sa Hrvatskom, Poljskom i Litvanijom.

Trenutnim i budućim studentima Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, koji budu odabrani za ovu mobilnost, želimo da u najboljem svjetlu predstave naše Sveučilište/Univerzitet i Bosnu i Hercegovinu pred španskim kolegama, kao i studentima iz drugih država EU i svijeta.

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ”