BH Telecom
Aktuelno

U planu izgradnja mini hidroelektrane na rijeci Lašvi snage 900 KW

Kompanija “VAL-BRANA d.o.o.” iz Viteza planira da gradi mini hidroelektranu “Rijeka” na rijeci Lašvi snage 900 KW, javlja Akta.ba.

Naime, oni su podnijeli zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat gradnje MHE “Rijeka”.

Zahvat buduće MHE “Rijeka” je predviđen na cca 400 m nizvodno od mosta prema naselju Kruščica.

“Izgradnja MHE “Rijeka” obuhvata uređenje akumulacije ispred brane do mosta, izgradnja objekta brane i uređenje korita rijeke Lašve nizvodno od brane do akumulacije izgrađene MHE “Lašva”, navedeno je u zahtjevu za prethodnu procjenu uticaja na okoliš.

Na osnovu ranijih razmatranja kao i sadašnjih analiza došlo se do optimalnog rješenja za lociranje postrojenja s jedne strane u hidroenergetskom smislu, a sa druge strane minimalnih troškova za otkupe i odštete.

“Kota uspora akumulacije je 399.00 m n.m., takođe je predviđeno i nizvodno prokopavanje korita rijeke Lašve, koje bi omogučilo spuštanje donje vode MHE Rijeka na nivo projektovane”, pojašnjeno je u ovom dokumentu koji je izradio Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TQM Lukavac.

Na širem lokalitetu projekta, nalaze se drugi slični projekti, sa kojim bi predmetni projekat mogao imati kumulativne ekološke efekte. Na cca 3,3 km uzvodno od planirane MHE Rijeka nalazi se MHE Vitez, a nizvodno od MHE Rijeka na cca 760 m nalazi se MHE Lašva.

“S obzirom na postojanje tri MHE na općini Vitez na relativno kratkom dijelu vodotoka rijeke Lašve (cca 4 km) iste će doprinijeti kumulativnom uticaju na postojeće ekosisteme šireg područja rijeke Lašve u vidu prenamjene zemljišta, odnosno gubitka, degradacije (narušavanja kvaliteta) i fragmentacije postojećih kopnenih i akvatičkih staništa na širem području toka rijeke Lašve”, navodi se u Zahtjevu.

Akta.ba

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!