Aktuelno

U ponedjeljak veliki broj travničkih naselja bez električne energije u popodnevnim satima: Turbe, Goleš, Babanovac, Karaula…

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija“ Travnik obavještava kupce da će dana 29.05.2023 (ponedeljak) zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeča područja SB kantona:

29.05.2023 (ponedeljak)

• PJD Travnik
DV 35/10 kV Turbe
1.Naselja: Kompletno područje Turbeta , Karaula, Bjelo Bućje, Ganići, Komar,
Goleš, Paklarevo, Potkraj i plato Vlašića , Gostilj, Galica,Babanovac, Relej Vlašić,
Mudrike, Vitovlje,Brunei, Dedić, Ponir i Korićani, od 14:30 do 18:00 sati

2.DV 10 kV Škulji- Sečevo
Naselja: Škulji i Sečevo od 10:00 do 11:30 sati i od 14:30 do 18:00 sati

3.KO 10 kV Metalorad od 13:00 do 18:00 sati

4.KO 10 kV Stoličara od 14:30 do 18:00 sati

5.DV 10 kV Komar
Naselja:Nefijin most,Voćnjak,Spajići,Ganići,Bešlija, Bjelo Bučje,Goleš (Željeznička stanica), Goleš(selo), Gornja Trebeuša (škola),GSM Glavičica,Komar, Motel-Komar,
od 12:00 do 13:30 sati i od 14:30 do 18:00 sati

6.DV 10 kV Travnik (Relej Vlašić)
Naselja: Novo naselje, Obdanište, Dom kulture, Bazen, Donji Šakići, Turbe pijaca,
Runjići, Repetitor Runjići, Marijanovića brdo, Duge luke, Barišići, Paklarevo,
Babići, Galica 1, 2 i 3, GSM Repetitor Djaci i Relej Vlašić
od 12:00 do 13:30 sati i od 14:30 do 18:00 sati

7.DV 35 kV Turbe –Harmbašina Voda od 13:00 do 18:00 sati
Naselja: Kompletno područje plato Vlašića, Babanovac, Šišava, Mudrike,
Vitovlje-Bruneji, Dedić, Ponir, Ugar i Korićani od 13:00 do 18:00 sati

8.DV 10 kV Karaula
Naselja: Varošluk,Gornje Turbe,Potkraj,Muminovac, Pilana- Nula (Božijak),
Đelilovac,Didaci,Pilana Salkice, Šešići,Donje Krčevine,Škola Karaula,Vlašić-Milk,
Bašek, Seferi,Smet ,Gostilj,Vitovlje Do1, Pilana-Helda, Čosići, Hamamđići,Selići,
Gradina.Luka, i Gradina, od 11:00 do 12:30 sati i od 14:30 do 18:00 sati

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje
kupaca:

– područje SB kantona na broj telefona 080 02 01 30