Aktuelno

U prostorijama JKP Bašbunar održan sastnak sa predstavnicima grupe građana – ljubitelja životinja iz Travnika

U prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održan je sastanak sa predstavnicima grupe građana, ljubitelja životinja iz Travnika. Sastanku su prisustvovali predstavnici JKP “Bašbunar” gosp. Drobo Abid i Hujdur Amir, predstavnik Općine Travnik Goloman Almir, te predstavnice grupe građana ljubitelja životinja.

Razgovarano je o trenutnim aktivnostima u Skloništu za nezbrinute životinje Goleš, kao i o pravcima djelovanja u narednom periodu, kako bi se eventualni nedostaci otklonili a sve s ciljem poštivanja zakonskih i podzakonskih akata.

Dato je na znanje da su građevinski radovi na proširenju Skloništa trenutno u zastoju, zbog snijega. Čim vremenske prilike budu dozvoljavale, nastaviti će se sa radovima na poboljšanju smještaja naših pasa u Skloništu.

JKP Bašbunar