Aktuelno

U srijedu od 9 do 17 sati Mehurić bez električne energije: U drugim terminima bez struje mnoga druga naselja

Služba za odnose sa javnošću i informisanje kupaca Podružnice “Elektrodistribucija“ Travnik obavještava kupce da će dana 24.05.2023 (srijeda)

zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije

biti sljedeča područja SB kantona:

    24.05.2023 (srijeda)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             PJD Travnik

1.DV 35 kV Mehurić

Naselja: Kompletno područje Mehurića, Han Bile , Guče Gore, Malina, Krpeljica,

Mosora, Putičeva, Bandola i Bukovice od 09:00 do 12:00 sati.

2.DV10 kV Han Bila

Naselja: Pode2, Pilana-Kasumović Adil, Nevjestino Selo, Pode, PilanaKasumović,

MG Pilana, Čukle Škola, Gornje Čukle, Čukle, Donje Čukle, Škola Han-Bila,Han

Bila, Brajkovići, Ovnak2, Babići, Garhovčići, Ovnak, Vrbice Nova, Pod Dolac,

Kljaci, Karhođe, Zolote, Alihođe od 09:00 do 14:00 sati

  1. DV 10 Kv Mehurić

       Naselja: Fazlići, Orašac,  Jezerci, Suhi Do,  Mehurić(Škola), Poljanice, Mehurić 2

Dub, Orahovo, Zagrađe(Škola),   Zagrađe, Skomorje, Višnjevo(Bare), Višnjevo 3

(Škola),Višnjevo (Potok),GluhaBukovica (Čosići) i Gluha Bukovica,

od 09:00  do 16:30 sati

  1. DV 10kV Guča Gora

Naselja:Guča Gora, Guča Gora(Rajići),Guča Gora (Vodovod),Krpeljići, Radonjići,

Mosor, Bandol, Radojčići, Kosovo od 09:00 do 12:00 sati i 15:00 do 17:00 sati

Travnicki.INFO