Aktuelno

U Travniku održan forum na temu ”Obrazovanje za potrebe tržišta rada” (FOTO)

Danas je u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta Vitez održan forum na temu: “Obrazovanje za potrebe tržišta rada”.
Cilj foruma je bio prikazati rezultate i spoznaje do kojih je Sveučilište došlo kada je ova tema u pitanju, te svakako ukazati na značaj djelovanja i uređenja odnosa između ponude i potražnje, a forum je održan na Kamernoj sceni Centra za kulturu općine Travnik.
Moderator današnje konferencije bio je Željko Lončar, dipl.oec, direktor Službe za zapošljavanje SBK/KSB, a učesnici su bili:
• Prof.dr. Ibrahim Obhodžaš, dekan Fakulteta informacionih tehnologija Sveučilišta “VITEZ”,
• Ivan Belaj, mag. iur., v. pred. – Veleučilište “Lavoslav Ružička” Vukovar, R Hrvatska,
• Zoran Gazibarić, vlasnik poduzeća Nobil d.o.o., predstavnik Udruženja poslodavaca F BiH i član Socijalnog ekonomskog vijeća Federacije BiH
• Kemal Čolak, predsjednik UO Udruženja poslodavaca SBK, vlasnik poduzeća Promo d.o.o. Donji Vakuf
• Orhana Bušatlija Kosterović, profesor Srednje mješovite škole Bugojno i član Kantonalnog odbora sindikata srednjih škola SBK
• Aldin Ljubunčić, stručni saradnik
Travnicki.INFO