Transparency International
Aktuelno

U Travniku potpisan Protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava djece

Planet obuca

U ponedeljak (19.12.2016), u Maloj sali Općine Travnik, potpisan je Protokol o multisektorskoj saradnji i koordinaciji s ciljem zaštite prava djece u kontaktu sa zakonom.

Protokol je nastao kao rezultat rada Multidisciplinarnog tima za Općinu Travnik. Multidisciplinirani tim za Općinu Travnik je imao zadatak, između ostalog, da sačini Akcioni plan aktivnosti koje će doprinjeti razvijanju i primjeni alternativnih mjera u postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom, te da pospiješi razvijanje kapaciteta za poboljšanje usluga na općinskom nivou

Protokol su zajednički potpisali Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Kantonalno tužilaštvo SBK, Općinski sud Travnik, Općina Travnik, Centar za socijalni rad „Travnik“, Dom zdravlja „Travnik „ (Centar za mentalno zdravlje) ,Centar za edukaciju mladih te Biro za ljudska prava Tuzla, koji je i nosilac ovog projekta

Protokol je izrađen s nastojanjem da se koordinacija i saradnja nadležnih i relevantnih institucija za pitanja maloljetničkog prijestupništva podigne na viši nivo, kako bi se u najboljoj mjeri pristupilo jačanju sistema prevencije maloljetničkog prijestupništva, primjene alternativnih mjera i zaštite djece koja se nađu u ulozi svjedoka ili žrtve krivičnog djela ili prekršaja.

Razvijanje programa sekundarne prevencije za djecu je vrlo značajan za Općinu Travnik. Inače, Općina Travnik je pionir jednog ovakvog projekta koji se tiče maloljetničkog prestupništva, tj jedna od šest općina koje su za sada podržale projekat.

Osim u Travniku, Radne grupe sa ciljem razvijanja programa sekudarne prevencije za djecu su formirane i u Doboju, Sarajevu, Livnu, Mostaru, Banja Luci i Istočnom Sarajevu.

Općina Travnik

Trebamo da znamo!