Aktuelno

U Travniku se postavljaju nadzorne kamere, Općina uputila molbu građanima

Obavještavamo građane da su aktivnosti  u okviru Sedmice društvene odgovornosti  i  sačinjeni izvještaji  ukazali na, zaista impresivne rezultate i veliki stepen odgovornosti najvećeg dijela građana, zbog čega Općina intenzivira aktivnosti na evidentiranju i unapređenju urbanog mobilijara postavljanjem novih klupa, kanti za otpatke i  dječijih igrališta na lokacijama važnim građanima i njihovim omiljenim šetalištima.

Nažalost, sve ove aktivnosti ukazale su i na određeni stepen neodgovornog ponašanja uništavanjem urbanom mobilijara a posebno od strane maloljetnika kao što je dječije igralište kod Đeradana.

Stoga je važno da različitim mjerama utičemo na svijest mladih o odgovornosti prema svom gradu . Zato ovom prilikom molimo roditelje i prosvjetne radnike kao i lokalne medije da svojim uticajem  mijenjamo ovakvu situaciju.

Pored toga ,paralelno počinjemo i aktivnosti na uspostavljanju  nekih od  zaštitnih mjera  , tačnije uspostavljanjem videonadzornog sistema  koji će biti uvezan sa Policijskom stanicom Travnik sa kojima smo definisali određene kritične tačke ali i radom komunalanih redara

Ovom prilikom podsjećamo i na  intenzivne aktivnosti koje se vode na rješavanju  pojave dovoza pasa lutalica u noćnim satima sa drugih lokacija te molimo građane za saradnju i pozivamo da prijave ako uoče ove pojave.

Kako je okončan  konkursni postupak za  prijem dva komunalna redara uvjereni smo da će i njihov rad značajno uticati na unapređenja u uspostavljnju reda i sprječavanju nelegalnog odlaganja otpada i  uništavanju urbanog mobilijara kao i uspostavljanju značajnijeg i boljeg održavanja javnih površina.

Općina Travnik