BH Telecom
Aktuelno

U Travniku sinoć održana ”Svečana dodjela nagrada Centra” (FOTO)

U Centru za kulturu općine Travnik sinoć, 21.9.2021. godine održana je 2. “Svečana dodjela nagrada Centra.”   Rukovođeni jasnom vizijom da postanu istinski centar kulturnih zbivanja u gradu i šire, inicijator i aktivan sudionik kulturnog života koji će pridonijeti u stvaranju kvalitetnijeg društvenog okruženja te dati vlastiti pečat identitetu grada i šire regije, kreirana je manifestacija sa ciljem da izdvoji rezultate tokom godine u određenim programskim sadržajima, te da pečat vrijednosti umjetničkim programima i sadržajima koji su se održali u Centru za kulturu Općine Travnik tokom godine.

Specifična sama po sebi, godina 2020. donijela je mnoge izazove za sve sektore, pa tako i za kulturu.  Uposlenici Centra uložili su maksimalne napore sa ciljem ostvarivanja misije ustanove koja se odnosi na stvaranje preduslova za kontinuirano organizovanje kulturnih programa prilagođenih svim uzrastima, uz saradnju sa svim kulturno-obrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama i drugim javnim ustanovama, uz težnju kako  kvantitetu, tako i kvalitetu istih.

Upravo ova manifestacija “Svečana dodjela nagrada Centra”  jeste prilika da se podsjetimo dijela kulturnih programa i sadržaja koji su obilježili  tu godinu, te da se istaknu vlastiti programski sadržaji Centra, manifestacije i festivali poput:  “Travničke večeri”, “Ogledalo svijeta u očima djeteta”, “10 za 50”, “Veseli snježni Travnik”, “Acoustic fest Travnik”, “Kreativni raspust” i dr.

U godini 2020., nominacije su se, po ocjeni stručnog žirija i publike, birale u četiri kategorije:

-NAJBOLJI KNJIŽEVNI, LIKOVNI, EDUKATIVNI I OSTALI PROGRAMI ZA 2020.

-NAJBOLJA POZORIŠNA PREDSTAVA ZA 2020.

-NAJBOLJI KONCERT ZA 2020.

-NAJBOLJA MANIFESTACIJA/FESTIVAL ZA 2020.

U skladu sa vremenom u kojem živimo, ove godine ustanovljena je posebna kategorija, a ona se odnosi na ONLINE programe.

-NAJBOLJI ONLINE PROGRAM ZA 2020.

 

Stručni žiri rukovodio se kriterijima koji uključuju:

Prvi i eliminatorni kriterij je: „da li je Program u organizaciji Centra za kulturu i/ili realizovan u prostorima Centra.” Naredni uključuju: utjecaj programa i popularizacija kulturnih programa kod publike, inovativnost, kreativnost, umjetnička vrijednost programa, da li je Program kreiran od strane ustanova, udruženja i pojedinaca sa područja Općine, te da li daje doprinos razvoju lokalne produkcije. Posljednja kategorizacija kriterija uključuje: tradicionalnost programa, te da li Program uključuje lokalnu, državnu ili međunarodnu saradnju.

Shodno navedenom nagrađeni prema kategrijama za 2020. godinu su:

 

 NAJBOLJE PREDSTAVE za 2020. godinu:

– „Šapat šume“, baletna predstava-produkcija: Muzički atelje u BiH

 – „Kakva ti je žena, takav ti je život“, komedija – autor i izvođač: Dragan Marinković Maca

– „Hadžera“, multimedijalni performans – produkcija: JU „Centar kulture i mladih Općine Centar Sarajevo“

 

NAJBOLJI KONCERT za 2020. godinu:

– Koncert klasične muzike – izvođači: Benjamin Ribić i Nikola Radić

– „Svečani koncert“ – izvođač: Duvački/puhački orkestar Travnik, Muzičko društvo Travnik

 

NAJBOLJE MANIFESTACIJE/FESTIVALI za 2020. godinu:

– „Andrićevi dani 2020.“ – kulturna manifestacija, produkcija JU „Gradska biblioteka Travnik“, u saradnji sa drugim javnim ustanovama, udruženjima građana

– „Dani šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2020.“ – kulturna manifestacija, produkcija Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Travnik

 

NAJBOLJI KNJIŽEVNI, EDUKATIVNI I DRUGI PROGRAMI za 2020. godinu:

– „A Nurija veli…“, autor: akademik Abdulah Sidran

– „Bulaja – posljednji hipik“, premijera dokumentarnog filma – produkcija: Fotomedia, autori filma su Orhan Ganibegović i Taik Ganić

– „Povedi, razvedi kolo djevojko“, izložba fotografija u povodu 45 godina rada, produkcija: Kulturno-umjetničko društvo „Borac“ Travnik

 

NAJBOLJI ONLINE PROGRAM za 2020. godinu:

– Online radionice i izložbe radova nastalih u vrijeme lockdown-a – produkcija Škola slikanja „Nek Art“

 – „TRAVNIK, TO JE MOJ GRAD“, online verzija pjesme i spota nezvanične himne Travnika – produkcija: Centar za kulturu općine Travnik

Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!