BH Telecom
Arhiva

U Travniku upriličen edukativno zabavni događaj ”Lajk za pametnu energiju”

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru petogodišnjeg projekta ”Zeleni ekonomski razvoj”, koji u Bosni i Hercegovini implementira u saradnji sa partnerima Fondom za zaštitu okoliša F BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, uz finansijsku pomoć Švedske razvojne agencije SIDA-e, upriličio je u Travniku edukativno-zabavni događaj pod nazivom ”Lajk za pametnu energiju”. Ovaj događaj ima za cilj podići svijest javnosti o značaju efikasnijeg korištenja električne energije, te ukazati na važnost uštede energije i zaštite okoliša.

Mnogobrojni posjetioci imali su priliku družiti se sa zaštitnim licem ovog projekta profesorom Atomom i od njega dobiti korisne savjete i načine pametne upotrebe energije. Najmlađi posjetioci su učestvovanjem u kvizu znanja ”Znanjomat” imali priliku da testiraju svoje znanje o pametnom korištenju energije, a za svaki tačan odgovor bili su nagrađivani zanimljivim nagradama i edukativnim brošurama na temu efikasnije upotrebe energije.

Ovom prilikom, razgovarali smo sa Sanjinom Avdićem, voditeljom Sektora za energiju i okoliš u UNDP-u koji je kazao da je cilj projekta stvoriti uslove za investicije u projekte energijske efikasnosti, povećati broj ”zelenih radnih mjesta” koji nastaje kroz nove djelatnosti i razvoj postojećih, te doprinijeti razvoju tržišta što vodi ka povećanju privrednog napretka.

”Veoma je bitno da dobijemo pozitivan odziv od strane lokalnih vlasti po pitanju ovakve vrste investicija, a da bi se dugoročno ostvarili ciljevi projekta. Energijska efikasnost važna je za sve nas, a realizacijom ovakvih aktivnosti podstičemo i građane, s fokusom na mlade da pametno koriste energiju jer osim finansijskih ušteda, doprinose očuvanju životne sredine i sigurnijoj budućnosti.” – dodao je Avdić.

Projekat ”Zeleni ekonomski razvoj” ima za cilj uspostavljanje energetskog menadžmenta u javnim objektima u BiH, te smanjenje trošenja javnih budžeta na potrošnju energije i vode, omogućavanje povoljnih uslova za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, uz istovremeno stvaranje „zelenih radnih mjesta“.

”Uspostavljanje održivog finansiranja novog razvojnog sektora ove zemlje putem projekata energijske efikasnosti, i to u prvom redu za objekte javne potrošnje, izuzetno je važan segment u održivom razvoju. Veliko mi je zadovoljstvo što će Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, kao partner projekta “Zeleni ekononomski razvoj”, dati svoj doprinos planiranom razvoju resursa potrebnih za upravljanje energijom, te iznalaženju svih potrebnih alata i provedbi mjera za sistemski pristup budućim aktivnostima u domeni energijski održivog razvoja. Osim toga, energijska efikasnost ima veliki značaj za društvo, a uloga građana kao krajnjih korisnika svih naših projekata je u ovoj oblasti veoma bitna. Jedan od ciljeva projekta je pokazati da sama energijska efikasnost u praksi, osim pozitivnih efekata na okoliš, smanjuje troškove i štedi novac krajnjim korisnicima, tj. građanima.” – kazao je Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Vlada Švedske kontinuirano podržava razvojne projekte u Bosni i Hercegovini čiji je cilj zaštita životne sredine, smanjenja negativnog uticaja na klimatske promjene, te unaprijeđenja ekonomskog razvoja i javne uprave.

”Vlada Švedske daje podršku projektima unaprijeđenja zaštite životne sredine, smanjanja negativnog uticaja na klimatske promjene i ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini. Kao takav, projekat Zeleni ekonomski razvoj smatramo veoma važnim za Bosnu i Hercegovinu. Sistematično upravljanje energijom ne samo da dovodi do smanjanja javne potrošnje, nego i osigurava smanjanje emisije zagađenja, potiče ekonomski i socijalni razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Raduje nas što su građani pokazali zanimanje za temu energetske efikasnosti i što su se odazvali u velikom broju.” – izjavila je Marie Bergström, Kancelarka u Agenciji za razvojnu saradnju pri Ambasadi Kraljevine Švedske u Sarajevu.

UNDP/ViaMedia