Transparency International
U utorak Skupština SBK/KSB raspravlja o Nacrtu zakona o javnim skijalištima
U utorak Skupština SBK/KSB raspravlja o Nacrtu zakona o javnim skijalištima
Aktuelno

U utorak Skupština SBK/KSB raspravlja o Nacrtu zakona o javnim skijalištima

Planet obuca

Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 3/04 i 6 / 13),

S A Z I V A M

XII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 2.6 .2020. godine (utorak), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku V nivo.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama – skraćeni postupak.
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu- skraćeni postupak.
3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o premiji -učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.
4. Nacrt zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.
5. Nacrt zakona o javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu.
6. Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa do 10.5.2020.godine.
7. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
8. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
9. Godišnji Izvještaj o radu Kantonalni sud Novi Travnik za 2019.godinu.
10. Izvješće institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Josip Kvasina, dipl. oec.