Upis studenata u akademsku 2021/2022. godinu na I, II i III ciklus studija
Upis studenata u akademsku 2021/2022. godinu na I, II i III ciklus studija
Aktuelno

Upis studenata u akademsku 2021/2022. godinu na I, II i III ciklus studija

Planet obuca

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” u Travniku raspisalo je natječaj/konkurs za upis studenata u akademsku 2021/2022. godinu na I, II i III ciklus studija.

Tekst prenosimo u cjelosti:

Na temelju članka 98. i članka 102. (stavak 3) Zakona o visokom obrazovanju KSB/SBK (Službene novine KSB/SBK, br. 4/13), članka 13. (stavak 7) Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području KSB/SBK (“Službene novine KSB/SBK“ br.11/13) i članaka 93., 94. i 95. Statuta, a u svezi s člancima 38., 39., 40., 41. i 42. Pravila studiranja za I, II i III ciklus studija Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” Vitez, u skladu s Odlukom o upisu studenata u akademsku 2021/2022., Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez, uz prethodnu Odluku Vlade KSB/SBK, br.: 01-11.7-4958/21, od 25. 06. 2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J / K O N K U R S
za upis studenata u akademsku 2021/2022. godinu na I, II i III ciklus studija

Raspisuje se natječaj/konkurs za upis studenata u akademsku 2021/2022. godinu za sljedeće fakultete Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ“ Vitez:

1. FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
I ciklus studija
Studijski program: Poduzetnički menadžment (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Financije, računovodstvo i revizija (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Poslovna informatika (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)

II ciklus studija
Studijski program: Poduzetnički menadžment (1 godina – 60 ECTS)
Studijski program: Financije, računovodstvo i revizija (1 godina – 60 ECTS)

III ciklus studija
Studijski program: Poduzetnički menadžment (3 godine – 180 ECTS)
Studijski program: Financije, računovodstvo i revizija (3 godine – 180 ECTS)

2. PRAVNI FAKULTET
I ciklus studija
Studijski program: Opće pravo (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Sigurnost i kriminalistika (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)

II ciklus studija
Studijski program: Opće pravo (1 godina – 60 ECTS)
Studijski program: Forenzične znanosti (1 godina – 60 ECTS)

III ciklus studija
Studijski program: Opće pravo (3 godine – 180 ECTS)

3. FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I ciklus studija
Studijski program: Poslovna informatika (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Informacijske tehnologije (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Softverski inženjering (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)

II ciklus studija
Studijski program: Poslovna informatika (1 godina – 60 ECTS)
Studijski program: Informacijske tehnologije (1 godina – 60 ECTS)

III ciklus studija
Studijski program: Poslovna informatika (3 godine – 180 ECTS)
Studijski program: Informacijske tehnologije (3 godine – 180 ECTS)

4. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

I ciklus studija
Studijski program: Sestrinstvo (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Fizioterapija i radna terapija (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Sanitarni inženjering (3 godine – 180 ECTS / 4 godine – 240 ECTS)
Studijski program: Kozmetologija (4 godine – 240 ECTS)

II ciklus studija
Studijski program: Sestrinstvo (1 godina – 60 ECTS)
Studijski program: Fizioterapija i radna terapija (1 godina – 60 ECTS)
Studijski program: Sanitarni inženjering (1 godina – 60 ECTS)
Studijski program: Kozmetologija (1 godina – 60 ECTS)

III ciklus studija
Studijski program: Sestrinstvo (3 godine – 180 ECTS)
Studijski program: Fizioterapija i radna terapija (3 godine – 180 ECTS)
Studijski program: Sanitarni inženjering (3 godine – 180 ECTS)

Pravo sudjelovanja na natječaju/konkursu, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici, koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini, dužni su dostaviti nostrifikaciju obrazovne isprave.

Pristupnici, koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a žele se upisati na neki od studija navedenih u natječaju/konkursu, trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima i nastavni plan i program).
Na starije godine studija upisat će se studenti u skladu s položenim ispitima iz prethodne godine i ispunjavanjem uvjeta za upis u više godine studija.

Pravo upisa na prvi ciklus studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju ili ekvivalentno obrazovanje u inozemstvu.
Prvi ciklus studija se organizira u skladu s Bolonjskim procesom, traje tri godine (šest semestara), odnosno četiri godine (osam semestara), ovisno o studijskom programu koji student odabere.
Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju studenti koji su završili prvi ciklus studija, stekli diplomu dodiplomskog studija koja se vrednuje s 240 ECTS bodova.
Drugi ciklus studija (magistarski) se organizira u skladu s Bolonjskim procesom i traje jednu godinu (dva semestra).
Pravo upisa na treći ciklus studija imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra i ostvarili minimalnu prosječnu ocjenu osam (8). Ukoliko je prosječna ocjena niža od osam (8), tada doktorant dostavlja dvije preporuke profesora s matičnog fakulteta.
Treći ciklus studija (doktorski) se organizira u skladu s Bolonjskim procesom i traje tri godine (šest semestara).

Napominjemo da na dodiplomskom studiju Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ“ Vitez možete upisati, osim redovitog i izvanrednog studija, i studij učenja na daljinu/distance learning.

Uz uredno popunjenu prijavu za upis potrebno je dostaviti:
Studenti koji se upisuju na I godinu prvog ciklusa studija prilažu:

– diplomu o završnom ispitu (maturi) i svjedočanstva svih razreda srednje škole,
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju osobne iskaznice/lične karte,
– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu,
– dvije fotografije (4×6 cm),
– četiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvenih studija i
– sanitarnu knjižicu za studente Fakulteta zdravstvenih studija.

Studenti koji se upisuju na II ciklus studija (magistarski) prilažu:
– kratki životopis (curriculum vitae),
– diplomu o završnom ispitu (maturi) i svjedočanstva svih razreda srednje škole,
– diplomu I ciklusa studija,
– uvjerenje o položenim ispitima,
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju osobne iskaznice/lične karte,
– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu i
– dvije fotografije (4×6 cm).

Studenti koji se upisuju na III ciklus studija (doktorski) prilažu:
– kratki životopis (curriculum vitae),
– diplomu I ciklusa studija,
– diplomu II ciklusa studija,
– uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija,
– izvadak iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju osobne iskaznice/lične karte,
– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu i
– dvije fotografije (4×6 cm).

Prijave za upis s potrebnom dokumentacijom u originalu moguće je predati osobno u Studentsku službu, svakim radnim danom između 8:00 i 16:00 sati na adresi: Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“ Vitez Školska 23, 72 270 Travnik.

Prijave za upis primaju se do 25. 10. 2021. godine. Za upis nije predviđen prijemni ispit.

Za sve studente I godine, upisane u akademskoj 2021/2022. godini, bit će organizirana pripremna praktična nastava. Termin će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Sveučilišta/Univerziteta. Više informacija o iskustvu iz prethodne godine pogledajte na www.unvi.edu.ba