Upoznajmo vlašićke stočare, psa tornjaka i tajne pravljenja vlašićkog sira
Upoznajmo vlašićke stočare, psa tornjaka i tajne pravljenja vlašićkog sira
Aktuelno

Upoznajmo vlašićke stočare, psa tornjaka i tajne pravljenja vlašićkog sira

Ciklus tematskih radionica “Majka Priroda” u organizaciji Bosanskog kulturnog kruga nastavljen je 11.5.2024. održavanjem 4. radionice na Konjskoj, padinama planine Vlašić.

Radionica je počela u selu Bukovica, gdje je Slobodan Ličanin Lika kao kinološki sudija, uz odgajivača pasa tornjaka Marka BDBDB predstavio karakteristike i istoriju psa tornjaka, za čiju se postojbinu smatra planina Vlašić. Oni su govorili o specifičnostima ove pasmine i njegovog značaja za vlašićke stočare.

Glavni dio radionice održan je na Konjskoj, nakon dugog uspona do Planinarske kuće “Zahumlje”.

Asim Grabus s porodicom živi polunomadskim načinom života, provodeći pola godine na Konjskoj, gdje uzgajaju stado ovaca i proizvode čuveni Travnički ili Vlašićki sir. Ovčarski posao se tradicionalno obavljao u njegovoj porodici i on je učesnicima Radionice govorio o poznatoj pasmini ovce Dubska pramenka, tradicionalnom životu ovčara na Vlašiću, načinima i postupcima za pravljenje sira, kojeg su imali priliku probati.

Lideri Radionice, Irna Mrkonja i Lejla Sujoldžić, uz podršku Lejle Karzić i Affana Inđića, pripremili su zabavne i poučne igre.