BH Telecom
Aktuelno

Upozoreno na moguće poplave u Srednjobosanskom kantonu

BH Telecom

Iz Agencije za vodno područje rijeke Save upozorili su na rast vodostaja Save u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u slivovima Bosne, Vrbasa, Une i Sane, kao i na moguće poplave.

Kako su saopćili, riječ je o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 14. do 18. maja. Naglasili su da se očekuje dostizanje nivoa obavještenja o mogućim poplavama na srednjem i gornjem dijelu sliva Bosne te na slivovima Une i Sane u FBiH.

Također su upozorili na bujične poplave na slivovima Fojnice, Sane, Gline i Korane u FBiH. U sljedeća tri dana prognozira se, kako su istakli, vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

  • Gornjeg i srednjeg dijela sliva Bosne;
  • Gornjeg dijela sliva Vrbasa;
  • Na slivovima Une i Sane;
  • Na slivu Gline i Korane.

Upozorenja se odnose na područja Unsko-sanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

U Agenciji za vodno područje rijeke Save su sugerisali nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama, koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, preporučili su na pojačan oprez.

Travnicki.INFO