BH Telecom
Aktuelno

Upravo završena Javna rasprava povodom izgradnje nove benzinske pumpe u Travniku: Pročitajte šta je zaključak

U prostorijama Općine Travnik upravo je završena Javna rasprava povodom izdavanja okolišne dozvole za izgradnju benzinske stanice “Hifa-Petrol” d.o.o. Sarajevo.

Na početku su predstavnici investitora obrazložili svoj projekt koji bi pored same gradnje objekta uključivao i dio zemljišta koji bi investitor ustupio nadležnim preduzećima za izgradnju kružnog toka kao i pristupnog puta prema Osoju.

Nakon početnog izlaganja, obratio se advokat Harun Lozo kao stanovnik MZ Stari Grad, a koji je obrazložio nejasnoće u dosadašnjem postupku dobivanja potrebnih dozvola.

Uslijedilo je obraćanje Ajdina Terzića, građanina Travnika, koji je izrazio svoje mišljenje o ekološkom problemu koji bi za Lašvu značio jedan ovakav objekt, a osvrnuo se i na istočni ulaz u Travnik, koji bi po njegovom mišljenju izgubio svoj identitet.

Nakon predstavnika građana, obratili su se i predstavnici Udruženja sportskih ribolovaca Travnik, koji su naglasili da su protiv izdavanja okolišne dozvole za gradnju jednog ovakvog objekta, jer bi dodatno ispaštala rijeka Lašva u smislu novog zagađenja.

Prisutnim predstavnicima investitora obratio se i Adnan Čajnić, predsjednik MZ Stari Grad, koji je u svom obraćanju istakao da Mjesna zajednica kojoj pripada ovo zemljište ima dosta argumenata protiv izgradnje ovog objekta, te je predložio izgradnju žičare na Bukovicu ili izgradnju etno sela.

Na kraju, predstavnice Zavičajnog muzeja Travnik odlučno su odbacile mogućnost gradnje benzinske stanice iz dva razloga, a to su narušavanje kulturno-historijskog naslijeđa istočnog ulaza u Travnik, kao i činjenica da se na tom lokalitetu nalazi arheološko nalazište staro nekoliko hiljada godina, a kako su rekli sama promjena namjene te lokacije suprotna je svim zakonima.

Na kraju rasprave, predstavnici Općine predložili su sastanke investitora sa navedenim grupama građana i predstavnicima institucija, kako bi se pokušalo pronaći rješenje koje bi zadovoljilo sve strane.

 

Agencija DAN