Transparency International
Uređenje Meljanca u završnoj fazi
Uređenje Meljanca u završnoj fazi
Aktuelno

Uređenje Meljanca u završnoj fazi

Planet obuca

Nakon izgradnje pješačke i biciklističke staze u Aleji konzula i dijelu Meljanca, te rekonstrukcije saobraćajnice od Meljanca do džamije na Kalibunaru u toku je finalna faza uređenja na lokalitetu Meljanca.

S obzirom da je predhodnih dana postavljena kolektorska mreža, te urađeni zaštini zidovi pored rijeke Lašve pristupilo se postavljanju ivičnjaka i uređenju parkinga prostora pored kružnog toka na Meljancu.

Prema projektu, na ovom prostoru uz parking predviđene su i zelene površine sa stablima koja će uskoro biti zasađena.

U završnoj fazi bit će postavljena i javna rasvjeta sa novim rasvjetnim tijelima tako će biti završena jedna cjelina sa ranije izgrađenim djelovima pješačke i biciklističke staze.

Općina Travnik

Trebamo da znamo!