Transparency International
Uspješno obavljene sanacije klizišta na regionalnim putevima u Travniku
Uspješno obavljene sanacije klizišta na regionalnim putevima u Travniku - photo: Vlada SBK/KSB
Aktuelno

Uspješno obavljene sanacije klizišta na regionalnim putevima u Travniku

Planet obuca

Vlada Srednjobosanskog kantona saopštava da su uspješno obavljene sanacije klizišta na regionalnom putu R413a; Vitovlje-Babanovac-Travnik-Han Bila-Ovnak, dionica; Han Bila-Ovnak, st. km 2+200, L=330 m donji stroj i sanacija klizišta regionalnog puta R413a Vitovlje – Babanovac – Travnik – Han Bila – Ovnak, dionica Han Bila – Ovnak, st. km 2+200, L=330m – gornji stroj.

Radovi na sanaciji klizišta su realizovani u dvije etape, dakle kroz dva ugovora. Jedan ugovor je obuhvatio radove izgradnje donjeg stroja puta, a drugi ugovor je obuhvatio radove izgradnje gornjeg stroja puta.

Ukupan iznos izvedenih radova iznosi 349.537,87 KM.

Izvođač predmetnih radova na ovoj dionici bio je “Teling”d.o.o. Travnik, a nadzor nad izvođenjem radova je firma “Pronasa”d.o.o. Sarajevo.

Sanacije asfaltnog sloja R 413:Turbe – Vitovlje – Skender Vakuf, dionica Šešići – Vitovlje; od st. km 5+500 do st. km 6+050, L= 550 m i od st. km 17+100 do st. km .17+400, L=300m.

Radovi su izvođeni u periodu od 10.03.2018. do 03.07.2018. godine.

Izvođač radova na ovoj dionici bila je firma ¨Rudnici gipsa¨ z.d.d. Donji Vakuf, a iznos izvedenih radova je 150.812,24 KM. Nadzor nad izvođenjem radova je firma “Pronasa”d.o.o. Sarajevo.

Vlada SBK/KSB / Agencija DAN

Trebamo da znamo!