Transparency International
Zaključkom o utvrđivanju Budžet se stavlja na javni uvid a glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 12.12.2019.g.
Usvojen Nacrt Budžeta za 2020.godinu-javna rasprava 12.12.2019.godine
Aktuelno

Usvojen je Nacrt Budžeta za 2020.godinu: Javna rasprava će se održati 12.12.2019. godine

Planet obuca

Na osnovu člana 32. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH (“(„Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), člana 15. stava 1. alineje 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09)  i člana 91. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 05.12.2019. godine, utvrdilo je Nacrt Budžeta Općine Travnik za 2020. godinu u iznosu od 24.378.200,00 KM.

 

Zaključkom o utvrđivanju Budžet se stavlja na javni uvid a glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 12.12.2019.g. sa početkom u 16.00 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti.

Nacrt Budžeta, Obrazloženje i zaključak o usvajanju mogu se preuzeti na linkovima ispod:

Nacrt budžeta

Obrazloženje Nacrta budžeta za 2020.g.

Zaključak Nacrta budžeta za 2020.g.

Općina Travnik