Usvojeni zakoni za policiju, koriguju se plate, kupuju se uređaji za magnetnu rezonancu (VIDEO
Usvojeni zakoni za policiju, koriguju se plate, kupuju se uređaji za magnetnu rezonancu (VIDEO
Aktuelno

Usvojeni zakoni za policiju, koriguju se plate, kupuju se uređaji za magnetnu rezonancu (VIDEO

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK/KSB je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Srednjobosanskog kantona.

Razlozi za donošenje Zakona su usklađivanje uniformi policijskih službenika SBK. Takođe u toku je izrada nove Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Federaciji BiH gdje se između ostalog predviđa da se činovi policijskih službenika nose i na grudima, te je potrebno da se isto propiše u zakonu kako bi se omogućilo nošenje činova na taj način. Pored postojećih propisuju se i dodatne evidencije i registri koje vodi policijski organ, a koji su neophodni za rad istog. Propisuje se pružanje psihološke pomoći policijskim službenicima.

Takođe se predlaže i propisivanje ciklusa visokog obrazovanja sa ostvarenim ECTS bodovima koji su potrebni za zapošljavanje, činovanje i unapređenje policijskih službenika, a kako bi se Zakon o policijskim službenicima SBK/KSB uskladio sa postojećim pravnim propisima u oblasti visokog obrazovanja u BiH.

Na prijedlog istog ministarstva Vlada SBK je donijela Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika i Uputstvo o asistencijama i intervencijama.

Ovim Pravilnikom propisuje se način postupanja policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona prilikom obavljanja policijskih poslova, dužnosti i ovlasti.

Policijski poslovi propisani su odredbama Zakona o policijskim službenicima SBK, Zakona o unutrašnjim poslovima SBK, zakonima o krivičnom postupku i drugim zakonima i propisima.

Donesena je odluka o otvaranju pregovora sa sindikatima uposlenika koji platu primaju sa Budžeta, te se očekuje da će se njihove plate uskladiti sa federalnim prosjekom.

Nakon propalih tendera za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu koje su raspisivale bolnice, Vlada je uzela na sebe obavezu nabavke ovih uređaja, pa se očekuje da se ta procedura provede u najskorijem roku.

Više o tome nakon prošle smo sjednice razgovarali sa premijerom Tahirom Lendom, a razgovor pogledajte u videu.

Travnicki.INFO