BH Telecom
Važna informacija za građane Travnika: Uspostavlja se evidencija u oblasti zaštite i spašavanja
Važna informacija za građane Travnika: Uspostavlja se evidencija u oblasti zaštite i spašavanja
Aktuelno

Važna informacija za građane Travnika: Uspostavlja se evidencija u oblasti zaštite i spašavanja

Općina Travnik raspisuje javni poziv za uspostavljanje evidencije u oblasti zaštite i spašavanja. Obveznici civilne zaštite su radno sposobni građani od 18 do 60 godina života (muškarci), odnosno od 18 do 55 godina života (žene).

U zaštiti i spašavanju dužni su učestvovati radno sposobni građani od 18 do 60 godina života (muškarci), odnosno od 18 do 55 godina života (žene).

U civilnu zaštitu ne raspoređuju se:

1) lica na službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine,
2) službenici i namještenici organa unutrašnjih poslova, pripadnici policije i kazneno-popravnih zavoda,
3) trudnice, majke i samohrani roditelji koji imaju jedno dijete mlađe od sedam godina života, odnosno dvoje ili više djece mlađe od 10 godina života, kao i staratelji djece bez roditelja tih godina života,
4) staratelji starim i iznemoglim licima,
5) lica proglašena nesposobnim za služenje u civilnoj zaštiti.

Pravo prijave na javni poziv imaju svi zainteresovani građani koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da im je prebivalište na području općine Travnik,
– da su radno sposobni građani od 18 do 60 godina starosti (muškarci) odnosno od 18 do 55 godina starost (žene).

Podaci koji se dostavljaju:

a) ulica, kućni broj i mjesto prebivališta, mjesna zajednica kojoj pripada, broj odjeće i obuće, naziv banke i broj transakcijskog računa;
b) podatke o zvanju, zanimanju, zaposlenju: stepen školske ili stručne spreme, zvanje (stečeno diplomom ili svejdočanstvom), zanimanje (posao koji obavlja), vozačka dozvola (kategorija), naziv poslodavca, naziv radnog mjesta, mjesto rada (ulica i broj),
c) podatke o porodičnom i zdravstvenom stanju: bračno stanje, broj djece, broj djece mlađe od 10 godina života, staratelj osobe s invaliditetom (da/ne), zdravstveno stanje (sposoban za obavljane zadataka zaštite i spašavanja), krvna grupa (A, B,AB, 0), Rh faktor (+,-);
d) podatke o kontaktima: broj telefona (u stanu, na radnom mjestu), broj mobitela (privatnog, službenog), adresa elektronske pošte (privatna, službena), broj telefona osobe koja se obavještava o povredi/nesreći.

Služba za civilnu zaštitu odgovorna je za čuvanje i zaštitu ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11). Lični podaci čuvaju se trajno. Prijavom na javni poziv za uspostavu evidencije u oblasti zaštite i spašavanja daje se saglasnost Službi za civlnu zaštitu za obradu ličnih podataka.

Prijavljeni kandidati, u slučaju potrebe, mogu biti pozvani na intervju, biti upoznati s pravima i obavezama te raspoređeni u strukture civilne zaštite čime stiču svojstvo pripadnika CZ, a nakon davanja izjave o dobrovoljnom pristupanju i ispunjavanja kriterija U toku cijelog postupka pripadnik civilne zaštite može podnijeti lični zahtjev o dobrovoljnom istupanju iz strukture civilne zaštite u koje je raspoređen.

Prijavu na javni poziv sa traženim podacima možete dostaviti putem e-maila na adresu: operativni.centar@opcinatravnik.com.ba ili putem pošte: Općina Travnik, Konatur b.b. 72270 Travnik sa naznakom ”Prijava na javni poziv za uspostavljanja evidencije u oblasti zaštite i spašavanja” ili dostaviti lično na protokol Općine Travnik.

Javni poziv ostaje otvoren šest mjeseci od dana objave na web stranici Općine Travnik.

Za eventualna pitanja ili pojašnjenja možete se obratiti na broj telefona: 030/509-061 ili na E-mail adresu: arnela.satrovic@opcinatravnik.com.ba.